Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > U Balkova mlýna

Vyhledávání

U Balkova mlýna

Všeobecná charakteristika

Kraj: Vysočina
Okres(y): Pelhřimov
Katastrální území: Počátky
Mapové listy: 2332, 23324
Geologická správní oblast: České moldanubikum
Lokalizace: Skalní defilé 600 m severně od Stojčína. Autem lze dojet po silnici III. třídy spojující železniční zastávku Stojčín a Počátky k Balkovu mlýnu, a dále dojít asi 500 m v. směrem lesní cestou ke skalnímu defilé. Odbočka ze silnice není vyznačena ukazatelem.
Přístup k lokalitě: - s výjimkou - autem přístupná s povolením vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Skalní defilé 15 x 10 m stromatitického migmatitu s budinami kvarcitu
Exkurzní lokalita: ano
ID : 3907

Geologie

Geologická charakteristika: Skalní defilé stromatitického migmatitu až migm. bt-pararuly na některých místech s přechody do biotitické kvarcitické ruly. Velmi hojné jsou budiny metakvarcitů až kvarcitických rul a erlanů o velikosti několika cm až m. Budiny jsou potavené s Q-živcovými a biotitovými pásky. Migmatit je vrásněn, vrásy od 1 cm do 2 m. Na výchozu je možné pozorovat superpozici tří metamorfních staveb. Nejstarší reliktní stavby S1 představují osy asymetrických, často sevřených vrás. Osy upadají pod mírnými úhly k S. Tyto vrásy jsou uzavřené v metamorfních foliacích regionálního charakteru S2. Foliační plochy S2 místy nesou minerální lineace upadající pod středními úhly k SSZ. Na foliační stavby S2 byly v omezené míře naloženy relativně mladší struktury sukcesivního tektonického vývoje. Jedná se zejména o výskyt drobných krenulačních vrásek.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moldanubická oblast (moldanubikum) - metamorfní jednotky v moldanubiku
Stratigrafie: paleozoikum
Témata: strukturní geologie (tektonika), geomorfologie
Jevy: skalní defilé
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: migmatit, pararula, kvarcit, rula
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Lokalita je zajímavá svou strukturní stavbou a vzájemnými litologickými přechody hornin. Geologicky zajímavý objekt - vysoký stupeň migmatitizace metasedimentů a jeho projevy. Turisticky zajímavý skalní útvar.
Součást Geoparku: Vysočina
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: střety nejsou
Stav lokality: dobrý

Literatura

Pertoldová. a kol. (2015): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 23–324 Žirovnice. – MS Česká geologická služba, Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Nahodilová Radmila, 26.02.16
Aktualizoval(a): Kukal Zdeněk 27.09.17, Kukal Zdeněk 10.11.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3907 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-06-02]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3907.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Skalní defilé (mrazový srub) stromatitického  sillimant-cordierit-biotitického migmatitu s budinami kvarcitů a erlanů (bílá přerušovaná čára), Jaroslava Pertoldová, 2015
Krenulační vrásky v deformovaném migmatitu a s vrásovými rovinami (osní kliváží). , Jaroslava Pertoldová, 2015
Asymetrická vrása v migmatitu jako doklad převrásnění relativně nejstarší metamorfní foliace S1, Jaroslava Pertoldová, 2015


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]