Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Rokle u činného lomu Černotín

Vyhledávání

Rokle u činného lomu Černotín

Všeobecná charakteristika

Kraj: Olomoucký kraj
Okres(y): Přerov
Katastrální území: Černotín
Mapové listy: 2514, 25141
Geologická správní oblast: Moravskoslezský devon; drahanský, mírovský a jesenický kulm včetně kry Maleníku
Lokalizace: západní sousedství činného lomu Černotín, pod silničkou, rokle s dvoumetrovým vertikálním stupněm a jeskynním výklenkem
Přístup k lokalitě: - s výjimkou - autem přístupná s povolením vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: rokle s odkryvy v miocenních ch pískovcích se zkamenělinami
ID : 3871

Geologie

Geologická charakteristika: Rokle západně činného lomu Černotín – litologie a fauna miocénních sedimentů. Rokle s dvoumetrovým vertikálním stupněm a jeskynním výklenkem je zahloubena v subhorizontálně uložených deskovitých až lavicovitých světlehnědých vápnitých pískovcích řazených k černotínským pískovcům miocénu – badenu. Na lokalitě i v nejbližším okolí se nacházejí lumachely měkkýší fauny, nejčastěji otisky misek rodu Pecten (foto). V západní stěně vystupuje zajímavá litofacie tvořící patrně čočky v pískovcích – drobnozrnné slepence (gravelity) s vápnitou písčitou matrix a dokonale zaoblenými valounky křemene velikosti kolem jednoho centimetru. Rozpadem těchto slepenců patrně vznikly residuální křemenné štěrky typické pro širší okolí, včetně plošiny kolem Hranické propasti.
Regionální členění: Karpaty - karpatská předhlubeň - karpatská předhlubeň - střední část - neogén Hornomoravského úvalu(až severní okraj Moravské brány)
Stratigrafie: kenozoikum - neogén - miocén - střední miocén - baden - střední baden (kosov)
Témata: paleontologie, geomorfologie, sedimentologie
Jevy: erozní rýha, charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: pískovec, slepenec (konglomerát)
Geologický význam: paleontologická typová lokalita, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: paleontologické naleziště, litofacie
Střety zájmů: jiné lidské aktivity, nestabilita terénu
Popis střetů zájmů: Snad hrozí jen postupný rozpad stěny
Stav lokality: dobrý

Literatura

OTAVA, J.,ed. akol. (2008): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 25-141 Kelč. Základní geologická mapa 1:25 000 České republiky. 176 s. – MS, Česká geologická služba. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Otava Jiří, 11.08.15
Aktualizoval(a): Kukal Zdeněk 20.12.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3871 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2022-10-01]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3871.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Černotínské pískovce obsahují místy lumachely pectenů., Jiří Otava, 2004


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]