Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Diana - jižně od obce

Vyhledávání

Diana - jižně od obce

Všeobecná charakteristika

Kraj: Plzeňský kraj
Okres(y): Tachov
Katastrální území: Nová Ves
Mapové listy: 2112, 21122
Geologická správní oblast: Šumavské moldanubikum - okres KT; mold. Českého lesa; domažlické kryst.; zp.č. pluton; zp.č. bazické magmatity
Lokalizace: 0.6 km J. od obce Diana.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Opuštěný stěnový lom o rozměrech 50 x 20 x 10 m, jemnozrnná cordieritická rula s čočkami kvarcitu.
Technický objekt: lom
ID : 383

Geologie

Geologická charakteristika: Lom poskytuje významný odkryv v jemnozrnné cordieritické rule s čočkami kvarcitu, na odkryvu lze studovat též hnízda ortoklasu a slabou muskovitizaci.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moldanubická oblast (moldanubikum) - metamorfní jednotky v moldanubiku
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: petrologie, mineralogie
Jevy: výchoz
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: pararula

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Ojedinělý významnější odkryv cordieritické ruly s mobilizáty ruly s hnízdy ortoklasu a slabou muskovitizací.
Součást VCHÚ: CHKO Český les
Součást Geoparku: GeoLoci (část Česko-bavorského geoparku)
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.

Literatura

Vejnar, Z. et al. (1986): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1 : 25 000, 21-121, 21-122 Rozvadov. - ÚÚG Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Kopecký Václav, 20.10.94
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 17.08.10

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 383 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-06-02]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/383.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Markéta Vajskebrová, 2004
Markéta Vajskebrová, 2004


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]