Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Žíla tonalitového metaporfyru

Vyhledávání

Žíla tonalitového metaporfyru

Všeobecná charakteristika

Kraj: Karlovarský kraj
Okres(y): Karlovy Vary
Katastrální území: Poříčí
Mapové listy: 1124, 11244
Oblast: Tepelské, tachovské, smrčinské, svatavské, chebsko-dyleňské a slavkovské krystalinikum; durynsko-vogtlandské paleozoikum; karlovarský masiv (jv. část)
Lokalizace: Nad jižní částí údolí Střely jv. od Chyše, asi 800 m jz. od obce Poříčí je na hřbetu nad strmou hranou svahu vystupuje jako hradba několik metrů široký, asi 15 m dlouhý výchoz šedé drobnozrnné horniny, která svým vzhledem i houževnatostí kontrastuje s okolními fylity a metadrobami. Na lokalitu nevede žádná značená cesta, ale dá se tam vystoupit po staré lesní cestě , která ústí u Lubů poblíž mostu přes Střelu. Je to nejlepší výchoz na téměř 6 km dlouhém roji žil mikrometatonalitu a metaryolitu směru SSZ–JJV. Z výchozu je navíc krásný výhled ho údolí Střely mezi obcemi Luby a Poříčí
Přístup k lokalitě: - terén bez cesty - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Je to nejlepší výchoz na téměř 6 km dlouhém roji žil metaporfyru a metaryolitu směru SSZ–JJV. Z výchozu je navíc krásný výhled ho údolí Střely mezi obcemi Luby a Poříčí
ID : 3815

Geologie

Geologická charakteristika: Žílu tvoří masivní, velmi houževnatá, světle až středně šedá, drobně zrnitá hornina granitoidního vzhledu, téměř není znatelná foliace. Mikroskopicky je však hornina usměrněná, má granolepidoblastickou strukturu a zrnitost základní tkáně 0,05–0,3 mm. Kromě toho obsahuje kolem 5 % reliktních vyrostlic plagioklasu o velikosti 0,3–1 mm a několik reliktních mandlí 1–2 mm velkých vyplněných kalcitem. Základní tkáň se skládá z plagioklasu, asi 15 % hnědého biotitu a několika % sekundárního klinozoisit-epidotu. Sporadický je křemen, vzácný je novotvořený granát o velikosti až 0,2 mm. Hornina má poměrně nízké, gamaspektrometricky změřené koncentrace K = 1.40–1.62 %, U = 2.64–2.80 ppm, Th = 4.98–6.39 ppm a nízkou magnetickou susceptibilitu kolísající v rozmezí 0,30–0,35 (10-3 SI)
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - tepelské krystalinikum
Stratigrafie: kadomské stáří vyvřelin
Témata: geologie, petrologie, geomorfologie, litologie
Jevy: charakteristická hornina, skalní ostroh
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza), vulkanická
Hornina: porfyr
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Ojedinělý výchoz typické horniny na výrazném žilném roji
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: nejsou střety
Stav lokality: ucházející

Literatura

Žáček et al. (2015) : Vysvětlivky ke geologické mapě 11-244 list Žlutice. - MS Archív ČGS Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Žáček Vladimír, 01.12.14

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3815 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-12-10]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3815.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Výhled z výchozu metaporfyru do údolí Střely, Vladimír Žáček, 2010
Vzorek metaporfyru s patrnými mandlemi s kacitovou výplní, Vladimír Žáček, 2010


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]