Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Těšetice – bývalý lom

Vyhledávání

Těšetice – bývalý lom

Všeobecná charakteristika

Kraj: Karlovarský kraj
Okres(y): Karlovy Vary
Katastrální území: Těšetice u Bochova
Mapové listy: 1124, 11241
Geologická správní oblast: Chebská a sokolovská pánev a neovulkanity Doupovských hor
Lokalizace: Lom na jihozápadním okraji obce Těšetice
Přístup k lokalitě: - s výjimkou - autem přístupná s povolením vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Opuštěný stěnový lom
Technický objekt: lom
ID : 3743

Geologie

Geologická charakteristika: Silnice z Těšetic na Údrč ještě před železničním přejezdem míjí bývalý lom na drcené kamenivo. Lom byl založen v erozním reliktu tefritové lávy. Výskyty dalších reliktů stejné lávy pokračují dále k jihu směrem k silnici Praha–Karlovy Vary. Tefrit zde má výraznou subvertikální sloupcovou odlučnost, která se však kombinuje s intenzivním příčným rozpukáním, které vede až k lístkovitému rozpadu horniny. Estetická hodnota sloupcové odlučnosti tefritu na této lokalitě proto vynikne především při pohledu s odstupem, kdy nepůsobí rušivě příčné rozpukání. Bohužel, vzhledem k blízkosti obce Těšetice se v lomu objevuje velké množství odpadu.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - podkrušnohorské pánve a přilehlé vulkanické hornatiny - Doupovské hory
Stratigrafie: kenozoikum - terciér (paleogén - neogén)
Témata: vulkanologie
Jevy: lávový proud, kamenné varhany (sloupcovitá odlučnost)
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická
Hornina: tefrit
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Příklad sloupcovité odlučnosti tefritové lávy.
Střety zájmů: skládky odpadků
Popis střetů zájmů: Vzhledem k blízkosti obce Těšetice se v lomu objevuje velké množství odpadu.V lastníkem je Bochov-město.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Mlčoch ed. (2013): Vysvětlivky k mapě 1 : 25 000 list 11-241 Bochov

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Rapprich Vladislav, 10.11.13
Aktualizoval(a): Kukal Zdeněk 21.12.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3743 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-10-27]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3743.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Výrazná subvertikální sloupcovitá odlučnost v opuštěném lomu Těšetice, Bedřich Mlčoch, 2012
Celkový pohled na lom, Bedřich Mlčoch, 2012
Výrazná subvertikální sloupcovitá odlučnost v opuštěném lomu Těšetice, Bedřich Mlčoch, 2012
nelegální skladka komunálního odpadu v  opuštěném lomu Těšetice, Bedřich Mlčoch, 2012
Výrazná subvertikální sloupcovitá odlučnost v opuštěném lomu Těšetice, Bedřich Mlčoch, 2012
sloupcovitá odlučnost , Vladislav Rapprich, 2011
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]