Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Dlouhá – skalní výchoz

Vyhledávání

Dlouhá – skalní výchoz

Všeobecná charakteristika

Kraj: Karlovarský kraj
Okres(y): Karlovy Vary
Katastrální území: Bražec u Hradiště
Mapové listy: 1124, 11241
Geologická správní oblast: Chebská a sokolovská pánev a neovulkanity Doupovských hor
Lokalizace: Skalní hřbítek v lukách severně od bývalé obce Dlouhá
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Žíla trachyandezitu tvořící skalní hradbu v terénu
Exkurzní lokalita: ano
ID : 3741

Geologie

Geologická charakteristika: Dlouhá – skalní výchoz. V jižním svahu Vysoké pláně (890 m n.m.) vystupuje z mírně se svažujícího svahu nápadná skalní hradba. Jedná se o pravou žílu trachyandezitu vypreparovanou selektivní erozí ze sekvence laharů a láv analcimického nefelinitu, do které magma této žíly proniklo. Jedná se o nejdiferencovanější vulkanickou horninu na listu Bochov, která je součástí diferenciační řady vedoucí až k fonolitu reprezentovanému Andělskou horou na listu Andělská hora. Lokalita je zařazena mezi významné geologické lokality nejen pro svou výjimečnost v rámci Doupovských hor, kde se diferencované alkalické horniny vyskytují velmi zřídka, ale také pro svou estetickou a geomorfologickou hodnotu, neboť žíla představuje přirozenou a morfologicky výraznou skalní hradbu.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - podkrušnohorské pánve a přilehlé vulkanické hornatiny - Doupovské hory
Stratigrafie: kenozoikum - terciér (paleogén - neogén)
Témata: geologie, geomorfologie, petrologie
Jevy: výchoz, žíla (magmatická), skalní hradba
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická, magmatická
Hornina: trachyt, andezit
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Lokalita reprezentuje výchoz diferencované alkalické horniny, která se vyskytuje v rámci Doupovských hor velmi zřídka, a také geomorfologický fenomén, neboť žíla představuje přirozenou a morfologicky výraznou skalní hradbu.
Střety zájmů: bez střetů, vojenství
Popis střetů zájmů: Lokalita se nachází u hranice vojenského výcvikového prostoru VÚ Hradiště.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Mlčoch ed. (2013): Vysvětlivky k mapě 1 : 25 000 list 11-241 Bochov

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Rapprich Vladislav, 10.11.13
Aktualizoval(a): Kukal Zdeněk 25.09.17, Kukal Zdeněk 21.12.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3741 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3741.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Žíla trachyandezitu u Dlouhé, Vladislav Rapprich, 2011
Žíla trachyandezitu u Dlouhé, Vladislav Rapprich, 2011
Žíla trachyandezitu u Dlouhé, Vladislav Rapprich, 2011


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]