Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Bukovina - Lhotky

Vyhledávání

Bukovina - Lhotky

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihomoravský kraj
Okres(y): Brno-venkov
Katastrální území: Hostěnice
Mapové listy: 2441, 24411
Geologická správní oblast: Moravskoslezský devon; drahanský, mírovský a jesenický kulm včetně kry Maleníku
Lokalizace: 500 m jv. od osady Lhotka u Bukoviny
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Stěnový lom nad lesní cestou je zahlouben v drobách a račických slepencích myslejovického souvsrtví
Technický objekt: lom
ID : 3718

Geologie

Geologická charakteristika: Opuštěný lom nad lesní cestou cca 500 m jihovýchodně od osady Lhotka je v masivních střednozrnných šedých drobách myslejovického souvrství, svrchní visé. Polohy až čočky drobno- až střednozrnných petromiktních slepenců s převahou různých typů rul, dále jsou zastoupeny granitoidy, pískovce aj. Slepencové polohy mají nerovné báze a místy dobře čitelnou gradaci. Zastižené čočky slepenců mají rozměry cca 1 x 3 m. Generelní úklon vrstev je k VJV (104/34), v jižní části lomu je dislokace 350/70 s rýhováním 254/25 odrážejícím dextrální střih, přičemž severní kra je poklesová. Další subvertikální dislokace (302/73) v jižní části lomu má rýhování 224/14, které potvrzuje v tomto případě levostranný pokles.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - moravskoslezské paleozoikum - drahanský kulm
Stratigrafie: paleozoikum - karbon - spodní karbon - kulm - visé
Témata: strukturní geologie (tektonika), sedimentologie, litologie
Jevy: eroze, tektonické zrcadlo, zlom, zvrstvení
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , tektonická
Hornina: droba, slepenec (konglomerát)
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Zajímavé sedimentární i tektonické fenomény
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nehrozí střety zájmů
Stav lokality: dobrý

Literatura

Otava et al. (in prep.): Vysvětlující text k základní geologické= mapě 1:25 000 Jedovnice 24-411

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Otava Jiří, 23.09.13
Aktualizoval(a): Kukal Zdeněk 19.12.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3718 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-02-25]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3718.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Jiří Otava, 2013
Jiří Otava, 2013


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]