Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Jáchymka (Evina jeskyně)

Vyhledávání

Jáchymka (Evina jeskyně)

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihomoravský kraj
Okres(y): Brno-venkov
Katastrální území: Babice nad Svitavou
Mapové listy: 2441, 24411
Geologická správní oblast: Drahanský a mírovský kulm, moravský a mladečský kras
Lokalizace: 300 m z. od křižovatky Josefov. Lokalita je zastávkou č. 4 Naučné stezky Josefovské údolí – Stezka Rudolfa Burkhardta a prochází jí modře značená turistická cesta
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Nad levým břehem Křtinského potoka 300 m z. od křižovatky Josefov vystupuje ve skalním ostrohu na svislé puklině (307/88) charakteristický portál jeskyně Jáchymka (Evina) a v jeho z. okolí velké množství dalších vchodů.
ID : 3707

Geologie

Geologická charakteristika: Skalní stěny jsou vyvinuty v tmavěšedých lavicovitých a deskovitých lažáneckých vápencích cyklu Býčí skály. Nejčastější jsou vápencové lavice velmi mírně ukloněny k SV až k JV, obsahují nahloučené větévky Amfipora ramosa až 10 cm dlouhé o průměru 3 mm. Lavice jsou oddělovány stylolity s amplitudou do 7 mm. Mocnější lavice mají dochovány skelety hlízovitých a tlustě větevnatých stromatopor, vzácně se objevují větévky Scoliopora sp. V těsném západním sousedství jeskyně se nachází výrazná strmá poklesová dislokace (127/78) s rýhováním (L 211/5), při zlomu (foto 9-7b) byly vápencové vrstvy stočeny do téměř vertikální pozice (114/86). Jeskyně Jáchymka je významnou paleontologickou lokalitou a byly z ní po prvé světové válce těženy fosfátové hlíny s kostmi pleistocénní fauny používané jako hnojivo. Při těžbě a úpravách jeskyně byly objeveny dvě zachované kostry psovité šelmy dlouha – Cuon alpinus. Ještě dříve Jindřich Wankel zjistil v sedimentární výplni mladopaleolitické osídlení, mnohé prehistorické nálezy však byly zničeny a původní stratigrafie nálezů (lidské kosti, fauna, kamenné artefakty) se nezachovala.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - moravskoslezské paleozoikum - Moravský kras
Stratigrafie: paleozoikum - devon - střední devon - givet
Témata: archeologie, geologie, strukturní geologie (tektonika), stratigrafie
Jevy: jeskyně krasová, skalní defilé, vrstva
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: vápenec, hlína
Geologický význam: paleontologická typová lokalita, významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geol. lokality registrované v ČGS v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: významná lokalita z pohledu archeologie, staré těžby fosfátu, kvartérní paleontologie, strukturní geologie, paleontologie givetu
Součást VCHÚ: CHKO Moravský kras
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Turisticky atraktivní objekt bez střetu zájmů
Stav lokality: ucházející

Literatura

Otava, J. et al (in prep.): Vysvětlivky k základní geologické mapě 1:25000 list Jedovnice 24-411

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Otava Jiří, 16.09.13
Aktualizoval(a): Kukal Zdeněk 18.12.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3707 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2024-03-03]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3707.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Jiří Otava, 2013
Jiří Otava, 2013
Portál Jáchymky v lažáneckých vápencích cyklu Býčí skály, Jiří Otava, 2013


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]