Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Štola nad Švýcárnou

Vyhledávání

Štola nad Švýcárnou

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihomoravský kraj
Okres(y): Brno-venkov
Katastrální území: Babice nad Svitavou
Mapové listy: 2441, 24411
Geologická správní oblast: Moravskoslezský devon; drahanský, mírovský a jesenický kulm včetně kry Maleníku
Lokalizace: 700 m zjz. od křižovatky v Josefově, cca 150 m v. od Švýcárny
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Štola je vyhloubena v sz. svahu kopce Jelenec (509 m n. m.) s celkovou délkou 350 m, generelně směřuje k JV . Je odvodňována zazděným vchodem.
Technický objekt: štola
ID : 3706

Geologie

Geologická charakteristika: Štola nejprve prochází v délce cca 250 m biotiticko-amfibolickými až biotitickými granodiority východní granodioritové oblasti brněnského masivu. Na některých dislokacích můžeme místy sledovat světle žluté krystalické drůzy sekundárních minerálů. Necelých 10 m mocná poloha křemenných pískovců (foto 9-6b) bazálních klastik devonu je v bazální i stropní části mylonitizovaná a odděluje granitoidy od lavicovitých tmavošedých josefovských vápenců s lumachelami brachiopodů (foto 9-6c). Tyto vápence jsou postiženy různě intenzivní kliváží a místy se vytvořily stylolity (foto 9-6d). Vápence tvoří stěny závěrečných 100 m štoly, jsou mírně zvlněné od subhorizontálních (foto 9-6a),v závěru štoly upadají generelně k VJV pod úhly kolem 30 stupňů
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - moravskoslezské paleozoikum - Moravský kras
Stratigrafie: paleozoikum - devon - střední devon - givet, proterozoikum - neoproterozoikum (1000 - 542 Ma)
Témata: těžební činnost a její následky, geologie, paleontologie, mineralogie, strukturní geologie (tektonika)
Jevy: charakteristická hornina, minerál, vrstva, zkameněliny - fauna
Původ geologických jevů (geneze): magmatická, tektonická, sedimentární
Hornina: granodiorit, pískovec, vápenec
Geologický význam: významný studijní profil, geovědně historický význam, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: unikátní geologický profil
Součást VCHÚ: CHKO Moravský kras
Střety zájmů: turistika
Popis střetů zájmů: volně přístupná, částečně zatopená, relativně dobře průchodná a bezpečná lokalita. Zatím není příliš ničena turisty a nahodilými návštěvníky
Stav lokality: dobrý

Literatura

Otava, J. et al (in prep.): Vysvětlivky k základní geologické mapě 1:25000 list Jedovnice 24-411

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Otava Jiří, 16.09.13
Aktualizoval(a): Kukal Zdeněk 18.12.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3706 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2022-10-01]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3706.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Jiří Otava, 2011
Jiří Otava, 2011
Jiří Otava, 2011


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]