Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Skalky u Lhotky

Vyhledávání

Skalky u Lhotky

Všeobecná charakteristika

Kraj: Pardubický kraj
Okres(y): Chrudim
Katastrální území: Třemošnice nad Doubravou
Mapové listy: 1343, 13432
Geologická správní oblast: Ohebské, svratecké a poličské krystalinikum; železnohorské proter.; hlinská zóna; železnohorský masiv; chrudimské paleozoikum
Lokalizace: lesní porost asi 800 m jižně od Třemošnice, při silnici Třemošnice - Běstvina
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: skalní výchoz
Exkurzní lokalita: ano
ID : 3669

Geologie

Geologická charakteristika: Lokalita se nachází těsně při hranici moldanubika a kutnohorského krystalinika, v místech kde je tato hranice na většině území překryta mladšími sedimenty Dlouhé meze svrchnokřídového stáří. Moldanubikum zastupuje komplex metamorfitů typu migmatitů s čočkami biotitických pararul a erlanů.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moldanubická oblast (moldanubikum) - metamorfní jednotky v moldanubiku
Stratigrafie: proterozoikum, paleozoikum
Témata: geologie, petrologie
Jevy: výchoz
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: migmatit
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geol. lokality registrované v ČGS v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Součást projektu Národní Geopark Železné hory.
Součást VCHÚ: CHKO Železné hory
Součást Geoparku: Železné hory
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: dobrý

Literatura

DOUCEK, Jan (2012): Národní Geopark Železné hory - mapování. Závěrečná zpráva, MS Vodní zdroje Chrudim, spol. s r. o.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Králová Anna, 08.02.13
Aktualizoval(a): Kukal Zdeněk 12.09.17, Kukal Zdeněk 12.09.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3669 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-03-29]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3669.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Anon, 2013
Anon, 2013
Anon, 2013
Anon, 2013


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]