Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Humperky

Vyhledávání

Humperky

Všeobecná charakteristika

Kraj: Pardubický kraj
Okres(y): Chrudim
Katastrální území: Skuteč
Mapové listy: 1433, 14331
Geologická správní oblast: Ohebské, svratecké a poličské krystalinikum; železnohorské proter.; hlinská zóna; železnohorský masiv; chrudimské paleozoikum
Lokalizace: jižní okraj města Skuteč, cca 200 m jihovýchodně od nádraží
Přístup k lokalitě: - vstup na zvláštní povolení (vojenský prostor, lom, soukromý pozemek)
Charakteristika objektu: činný lom
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 3667

Geologie

Geologická charakteristika: Lokalita se nachází v hlinském proterozoiku a paleozoiku (hlinské zóně), která je zde tvořena komplexem kontaktně metamorfovaných fylitických břidlic, plodových břidlic, drob a rohovcových drob až rohovců. Hlavní těženou horninou jsou tmavě šedé jemnozrnné rohovce a rohovcové droby, které se přímo na místě zpracovávají na drcené kamenivo, používané v několika frakcích na komunikace. Lom má zachovaných několik etáží, z nichž nejspodnější je částečně zatopena vodou. Na vrchní etáži došlo k obnovení těžby, lom provozuje společnost Granita, s. r. o., Skuteč.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - hlinské proterozoikum a paleozoikum (hlinská zóna)
Stratigrafie: paleozoikum - ordovik
Témata: geologie, strukturní geologie (tektonika)
Jevy: skalní stěna
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: břidlice, droba, rohovec
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Součást projektu Národní Geopark Železné hory.
Součást Geoparku: Železné hory
Střety zájmů: těžba povrchová
Popis střetů zájmů: pozemek ve vlastnictví soukromého subjektu, probíhá těžba a zpracování kamene - návštěva lokality je limitována kladným souhlasem majitelů lomů a dodržováním bezpečnostních a organizačně-technických předpisů
Stav lokality: dobrý

Literatura

DOUCEK, Jan (2012): Národní Geopark Železné hory - mapování. Závěrečná zpráva, MS Vodní zdroje Chrudim, spol. s r. o.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Králová Anna, 08.02.13
Aktualizoval(a): Rambousek Petr 14.10.13, Kukal Zdeněk 12.09.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3667 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-07-07]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3667.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Anon, 2011
Anon, 2011
Anon, 2011
Anon, 2011
Anon, 2011
Anon, 2011
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]