Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Jeskyně u Tyrolského domku

Vyhledávání

Jeskyně u Tyrolského domku

Všeobecná charakteristika

Kraj: Pardubický kraj
Okres(y): Chrudim
Katastrální území: Slatiňany
Mapové listy: 1342, 13423
Geologická správní oblast: Ohebské, svratecké a poličské krystalinikum; železnohorské proter.; hlinská zóna; železnohorský masiv; chrudimské paleozoikum
Lokalizace: lesní porost mezi obcemi Rabštejnská Lhota a osadou Kochánovice, cca 250 m severně od Kochánovických rybníků
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: skalní výchoz
Exkurzní lokalita: ano
ID : 3666

Geologie

Geologická charakteristika: Lokalita se nachází ve východní části chrudimského staršího paleozoika, které je zde přiřazováno k vápenopodolské synklinále. Podloží je tvořeno světlými křemenci (skalecké), stáří střední ordovik, v okolí se nacházejí břidlice a prachovce míčovského souvrství a svrchnokřídové sedimenty příbojové facie cenomanského stáří. Křemence tvoří výrazné návrší s kótou Hůra (403 m n. m.), skalní výchozy jsou zachovány formou izolovaných skalek a balvanišť, častěji na jihozápadním svahu Hůry nad údolím Okrouhlického potoka. Nad rybníkem Perný se nachází jedna z mála jeskyní na území geoparku. Tato vznikla mrazovým zvětráváním a je dlouhá přibližně 4 metry a vysoká cca 2 m. Vedle této jeskyně se ve svahu nacházejí křemencové valouny příbojové facie křídového stáří.; (jedná se o pseudokras - Rambousek)
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - chrudimské starší paleozoikum - vápenopodolská synklinála
Stratigrafie: paleozoikum - ordovik - střední ordovik
Témata: geomorfologie
Jevy: výchoz, jeskyně pseudokrasová
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: křemenec
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geol. lokality registrované v ČGS v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: .
Součást VCHÚ: CHKO Železné hory
Součást Geoparku: Železné hory
Střety zájmů: lesnictví
Popis střetů zájmů: Lesní hospodaření.
Stav lokality: ucházející

Literatura

DOUCEK, Jan (2012): Národní Geopark Železné hory - mapování. Závěrečná zpráva, MS Vodní zdroje Chrudim, spol. s r. o.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Králová Anna, 08.02.13
Aktualizoval(a): Kukal Zdeněk 12.09.17, Kukal Zdeněk 13.11.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3666 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-03-24]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3666.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
pohled na jeskyni od rybníku Perný, Anon, 2012
vstup do jeskyně, Anon, 2012
křemencové valouny v příbojové facii křídových sedimentů , Anon, 2012
křemencové valouny v příbojové facii křídových sedimentů , Anon, 2012
křemencové valouny vyvětralé z křídových sedimentů příbojové facie , Anon, 2012


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]