Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Smraďoch

Vyhledávání

Smraďoch

Všeobecná charakteristika

Kraj: Karlovarský kraj
Okres(y): Cheb
Katastrální území: Mariánské Lázně
Mapové listy: 1141, 11411
Geologická správní oblast: Tepelské, tachovské, smrčinské, svatavské, chebsko-dyleňské a slavkovské krystalinikum; durynsko-vogtlandské paleozoikum; karlovarský masiv (jv. část)
Lokalizace: 5 km ssv. od Mariánských Lázní.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Rašeliniště.
ID : 364

Geologie

Geologická charakteristika: Přírodní rezervace o rozloze 7.9 ha. Rašeliniště s vývěry plynného CO2 a sirovodíku v podobě mofet. Dvě plošně rozsáhlá mofetová pole podmíněna sítí puklin v amfibolitech mariánskolázeňského metabazitového komplexu v těsné blízkosti okraje serpentinového masivu Vlčího hřbetu. V okolí vývěru plynů a nevelkého rašeliniště se vyskytují také chloritické břidlice a aktinolitovce.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - kvartér - kvartér erozních oblastí Českého masivu
Stratigrafie: kenozoikum - kvartér
Témata: kvartérní geologie, hydrogeologie, botanika
Jevy: mofeta
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická, organogenní (činnost organizmů)
Hornina: rašelina, amfibolit, břidlice chloritická
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR) v CHKO
Kód AOPK ČR: 402     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Rašeliniště s vývěry CO2 a sirovodíku, vzácná flora. Vyhlášení ZCHÚ: MKI, 10. 9. 1968, č. předpisu: 12.613/68.
Součást VCHÚ: CHKO Slavkovský les
Součást Geoparku: Egeria (část Česko-bavorského geoparku)
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Zahradnický J., Mackovčin P. a kol.(2005): Plzeňsko a Karlovarsko. In: Mackovčin P. a Sedláček M.(eds.): Chráněná území ČR, svazek XI. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, str. 535, Praha

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Žáček Vladimír, 15.10.94
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 01.07.10

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 364 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-07-07]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/364.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Jiří Rudolský
Jiří Rudolský
Rašeliniště s vývěry CO2 a sirovodíku., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2006
Rašeliniště s vývěry CO2 a sirovodíku. Informační tabule., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2006
Rašeliniště s vývěry CO2 a sirovodíku., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2006
Rašeliniště s vývěry CO2 a sirovodíku. Informační tabule., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2006
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]