Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Seník

Vyhledávání

Seník

Všeobecná charakteristika

Kraj: Pardubický kraj
Okres(y): Pardubice
Katastrální území: Seník
Mapové listy: 1341, 13412
Oblast: Ohebské, svratecké a poličské krystalinikum; železnohorské proter.; hlinská zóna; železnohorský masiv; chrudimské paleozoikum
Lokalizace: severní okolí obce Seník, při silnici Seník – Jankovice
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: skalní výchozy
Exkurzní lokalita: ano
ID : 3624

Geologie

Geologická charakteristika: Lokalita se nachází na severním okraji chrudimského staršího paleozoika, v místech tzv. přeloučské synklinály. Skalní podklad tvoří břidlice, prachovce, droby, pískovce a slepence kambrického stáří, které zde pro svůj typický vývoj daly název senickému souvrství. Otázka stáří senického souvrství není zatím uspokojivě řešena, dle ústních informací byly nalezeny v pelitických velmi nízko metamorfovaných vrstvách zbytky trilobitové fauny snad kambrického stáří.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - chrudimské starší paleozoikum - přeloučská synklinála
Stratigrafie: spodní kambrium
Témata: geologie, litologie, paleontologie, stratigrafie
Jevy: litologické rozhraní, výchoz, zkameněliny - fauna
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: prachovec (siltovec), pískovec, droba, břidlice
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Součást projektu Národní Geopark Železné hory.
Součást Geoparku: Železné hory
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Střety zájmů nejsou známy
Stav lokality: dobrý

Literatura

DOUCEK, Jan (2012): Národní Geopark Železné hory - mapování. Závěrečná zpráva, MS Vodní zdroje Chrudim, spol. s r. o.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Králová Anna, 05.11.12
Aktualizoval(a): Kukal Zdeněk 12.09.17, Kukal Zdeněk 12.09.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3624 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-07-18]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3624.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Anon, 2009
Anon, 2009
Anon, 2009
Anon, 2009
Anon, 2009


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]