Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Proseč - lom

Vyhledávání

Proseč - lom

Všeobecná charakteristika

Kraj: Pardubický kraj
Okres(y): Chrudim
Katastrální území: Proseč u Skutče
Mapové listy: 1433, 14331
Geologická správní oblast: Ohebské, svratecké a poličské krystalinikum; železnohorské proter.; hlinská zóna; železnohorský masiv; chrudimské paleozoikum
Lokalizace: cca 500 m východně od Proseče
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: opuštěný stěnový lom
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 3620

Geologie

Geologická charakteristika: Lokalita se nachází v severní části poličského krystalinika, které je zde zastoupeno komplexem šedozelených jemnozrnných páskovaných amfibolitů a dvojslídných svorů . Na zbytcích lomových stěn a lomového kamene lze spatřit charakteristické vlastnosti těchto hornin. Častý je výskyt tzv. alpské parageneze, tj. minerálů, které vznikly hydrotermální alterací, jako je zoisit, epidot nebo diopsid. Častý je výskyt růžových granitových žilek a žil. V současné době je lom zavezený hlušinou, v blízkosti lomu se zachoval komplex technického zařízení. Skalní výchozy jsou stále relativně čerstvé, lom je ilustrativní z hlediska přirozené sukcese rostlinného patra.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - poličské krystalinikum
Stratigrafie: proterozoikum - neoproterozoikum (1000 - 542 Ma)
Témata: geologie, mineralogie
Jevy: skála, suť, žíla (magmatická), minerál
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: amfibolit
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Součást projektu Národní Geopark Železné hory.
Součást Geoparku: Železné hory
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Střety zájmů nejsou známy.
Stav lokality: dobrý

Literatura

DOUCEK, Jan (2012): Národní Geopark Železné hory - mapování. Závěrečná zpráva, MS Vodní zdroje Chrudim, spol. s r. o.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Králová Anna, 05.11.12
Aktualizoval(a): Kukal Zdeněk 12.09.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3620 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-01-28]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3620.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Anon, 2013
Anon, 2013
Anon, 2013
Anon, 2013
Granitová žíla v amfibolitech poličského krystalinika, Pavla Gürtlerová, 2007
Proseč - opuštěný lom po těžbě amfibolitů v severní části poličského krystalinika, Pavla Gürtlerová, 2007
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]