Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Ležáky

Vyhledávání

Ležáky

Všeobecná charakteristika

Kraj: Pardubický kraj
Okres(y): Chrudim
Katastrální území: Miřetice u Nasavrk
Mapové listy: 1344, 13442
Oblast: Ohebské, svratecké a poličské krystalinikum; železnohorské proter.; hlinská zóna; železnohorský masiv; chrudimské paleozoikum
Lokalizace: jihozápadní okraj pietního místa Ležáky
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: jámový lom
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 3619

Geologie

Geologická charakteristika: Lokalita se nachází v plášti železnohorského plutonu. Základní horninové typy jsou hlubinné magmatity a metamorfika. Jedná se o hybridní granodiority a biotitické migmatity. Hornina byla v blízkém okolí Ležáků těžena několika malými lomy, jedná se o území s kamenickou tradicí. Lom Hluboká se zapsal do historie českého odboje za druhé světové války, ve strojovně lomu byla ukryta vysílačka Libuše, která sloužila pro spojení s Londýnem. V současné době je lom z velké části zatopen, nad vodu vyčnívají zbytky lomové stěny o výšce prvních metrů. V devadesátých letech došlo k restituci lomu, v současné době je část areálu lomu nepřístupná a slouží soukromým účelům (rekreační objekt).
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - magmatity v bohemiku - železnohorský puton (nasavrcký masiv)
Stratigrafie: paleozoikum až proterozoikum
Témata: historie
Jevy: skalní stěna
Původ geologických jevů (geneze): magmatická, metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: granodiorit, migmatit
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Součást projektu Národní Geopark Železné hory.
Součást Geoparku: Železné hory
Střety zájmů: právo vlastnické
Popis střetů zájmů: Lom Hluboká je nepřístupný z důvodu soukromého vlastnictví.
Stav lokality: dobrý

Literatura

DOUCEK, Jan (2012): Národní Geopark Železné hory - mapování. Závěrečná zpráva, MS Vodní zdroje Chrudim, spol. s r. o.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Králová Anna, 05.11.12
Aktualizoval(a): Kukal Zdeněk 12.09.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3619 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-23]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3619.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Pietní místo vypálené obce Ležáky, kamenické vesničky, jejíž obyvatelé v okolí ručně těžili hybridní granodiorit a biotitický migmatit., Jan Doucek, 2014
Rybník v Ležákách, u kterého stával mlýn., Jan Doucek, 2014
lom Hluboká, Anon, 2011
Zatopený lom u památníku, Anon, 2011
lom Hluboká, Anon, 2011


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]