Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Libkov - lom

Vyhledávání

Libkov - lom

Všeobecná charakteristika

Kraj: Pardubický kraj
Okres(y): Chrudim
Katastrální území: Libkov u Nasavrk
Mapové listy: 1344, 13441
Geologická správní oblast: Ohebské, svratecké a poličské krystalinikum; železnohorské proter.; hlinská zóna; železnohorský masiv; chrudimské paleozoikum
Lokalizace: lesní porost mezi obcí Libkov a řekou Chrudimkou, cca 800 m severně od Libkova
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: opuštěný lom
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 3613

Geologie

Geologická charakteristika: Lokalita náleží železnohorskému plutonu, který je zde tvořen jemnozrnným až drobnozrnným křemenným dioritem, tzv. libkovskou žulou. Kámen byl těžen ve 20. a 30. letech minulého století pro výstavbu přehradní hráze na Seči. K dopravě sloužila lanovka 10 km dlouhá, která byla na stavbu vedena údolím Chrudimky. Dnes jsou zde viditelné pozůstatky lomové stěny, lomový kámen a hlavně zbytky lanovky – betonové pilíře, základy budov a zatopená šachta s betonovými kotouči, které sloužily jako závaží k napnutí nosného lana.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - magmatity v bohemiku - železnohorský puton (nasavrcký masiv)
Stratigrafie: paleozoikum - karbon, paleozoikum - perm
Témata: geologie, historie
Jevy: skalní stěna
Původ geologických jevů (geneze): magmatická, antropogenní (činnost lidská)
Hornina: diorit
Geologický význam: geovědně historický význam, geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geol. lokality registrované v ČGS v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Součást projektu Národní Geopark Železné hory.
Součást VCHÚ: CHKO Železné hory
Součást Geoparku: Železné hory
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Střety zájmů nejsou známy.
Stav lokality: dobrý

Literatura

DOUCEK, Jan (2012): Národní Geopark Železné hory - mapování. Závěrečná zpráva, MS Vodní zdroje Chrudim, spol. s r. o.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Králová Anna, 05.11.12
Aktualizoval(a): Kukal Zdeněk 12.09.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3613 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-06-02]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3613.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Pozůstatek lanovky dopravující kámen z lomu Libkov na stavbu Sečské přehrady, Fotoarchiv Národního geoparku Železné hory, 2011
Pozůstatek lanovky dopravující kámen z lomu Libkov na stavbu Sečské přehrady, Fotoarchiv Národního geoparku Železné hory, 2011
Ochranný protihlukový val libkovského lomu., Fotoarchiv Národního geoparku Železné hory, 2011


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]