Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Kamenné stádo

Vyhledávání

Kamenné stádo

Všeobecná charakteristika

Kraj: Pardubický kraj
Okres(y): Chrudim
Katastrální území: Smrček u Žumberku
Mapové listy: 1342, 13424
Geologická správní oblast: Ohebské, svratecké a poličské krystalinikum; železnohorské proter.; hlinská zóna; železnohorský masiv; chrudimské paleozoikum
Lokalizace: lesní porost mezi obcí Smrček a Bítovánky, mezi Podlužským rybníkem a rybníkem Velká Straka
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: balvany, skalní výchoz
ID : 3612

Geologie

Geologická charakteristika: Lokalita se nachází v severní části železnohorského plutonu, který je řazen k magmatitům v bohemiku, jedná se o jemnozrnné až drobnozrnné biotitické granity s muskovitem paleozoického stáří, přiřazované k facii žumberecké žuly. V údolí potoka Bítovanka se nacházejí balvanité roztroušené akumulace periglaciálního původu, které jsou typické pro žumbereckou pahorkatinu. Jedná se oblé balvany, roztroušené v lesním porostu a na březích rybníka, místy nakupené, většina z nich nesouvisí se skalním podložím.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - magmatity v bohemiku - železnohorský puton (nasavrcký masiv)
Stratigrafie: paleozoikum - karbon, paleozoikum - perm
Témata: geomorfologie
Jevy: výchoz
Původ geologických jevů (geneze): magmatická, zvětrávání
Hornina: granit (žula)
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Součást projektu Národní Geopark Železné hory.
Součást Geoparku: Železné hory
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Střety zájmů nejsou známy.
Stav lokality: dobrý

Literatura

DOUCEK, Jan (2012): Národní Geopark Železné hory - mapování. Závěrečná zpráva, MS Vodní zdroje Chrudim, spol. s r. o.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Králová Anna, 02.11.12
Aktualizoval(a): Rambousek Petr 14.10.13, Kukal Zdeněk 12.09.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3612 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-02-25]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3612.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Anon, 2013
Anon, 2013
Anon, 2013
Anon, 2013
Anon, 2013


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]