Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Žďárec u Seče

Vyhledávání

Žďárec u Seče

Všeobecná charakteristika

Kraj: Pardubický kraj
Okres(y): Chrudim
Katastrální území: Žďárec u Seče
Mapové listy: 1343, 13432
Geologická správní oblast: Ohebské, svratecké a poličské krystalinikum; železnohorské proter.; hlinská zóna; železnohorský masiv; chrudimské paleozoikum
Lokalizace: severovýchodní okraj obce Žďárec u Seče, při silnici Seč - Žďárec
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: skalní výchoz
Exkurzní lokalita: ano
ID : 3606

Geologie

Geologická charakteristika: Zájmové území je budováno komplexem magmatických hornin náležejících železnohorskému plutonu typu jemnozrnného až drobnozrnného dvojslídného granitu. Přímo na lokalitě je v silničním zářezu zachovaný skalní výchoz pro tuto oblast atypických hornin, které se vyskytují spíše v ranském masivu, označovaných jako metagabro, metadiabas či gabroamfibolit. Geneze hornin není dosud uspokojivě vyřešena. Ze skalního defilé byly odebírány vzorky k podrobnému studiu paleomagnetismu.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - magmatity v bohemiku - železnohorský puton (nasavrcký masiv)
Stratigrafie: paleozoikum - karbon, paleozoikum - perm
Témata: geologie
Jevy: výchoz
Původ geologických jevů (geneze): magmatická, metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: metagabro
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geol. lokality registrované v ČGS v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Součást projektu Národní Geopark Železné hory.
Součást VCHÚ: CHKO Železné hory
Součást Geoparku: Železné hory
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Střety zájmů nejsou známy.
Stav lokality: dobrý

Literatura

DOUCEK, Jan (2012): Národní Geopark Železné hory - mapování. Závěrečná zpráva, MS Vodní zdroje Chrudim, spol. s r. o.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Králová Anna, 02.11.12
Aktualizoval(a): Kukal Zdeněk 12.09.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3606 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3606.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Anon, 2011
Anon, 2011
Anon, 2011


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]