Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Rychmburk a Šilinkův důl

Vyhledávání

Rychmburk a Šilinkův důl

Všeobecná charakteristika

Kraj: Pardubický kraj
Okres(y): Chrudim
Katastrální území: Předhrádí u Skutče, Hněvětice
Mapové listy: 1433, 14331
Oblast: Ohebské, svratecké a poličské krystalinikum; železnohorské proter.; hlinská zóna; železnohorský masiv; chrudimské paleozoikum
Lokalizace: údolí Krounky mezi obcí Kutřín a Předhradí
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: skalní výchoz, skalní defilé
Exkurzní lokalita: ano
ID : 3598

Geologie

Geologická charakteristika: Lokalita se nachází v hlinské zóně, označované v současnosti jako hlinské paleozoikum a proterozoikum. Skalní podloží je tvořeno drobami až metadrobami a rytmity, tvořenými metaprachovci a břidlicemi, které jsou přiřazovány k hlinsko-rychmburskému souvrství. Stratigraficky se nacházejí v podloží mrákotínského souvrství, které je datováno graptolitovou faunou silurského stáří. Poté by rychmburské droby měly s vysokou pravděpodobností stáří ordovické. V lokalitě Šilinkův důl vycházejí na den v podobě skal a skalního defilé tmavošedé droby, které místy obsahují valounový materiál různé petrografické povahy a to o velikosti vyšších cm. Toto skalní defilé, které vzniklo erozí potoka Krounka, má až kaňonovitý ráz, je co do odkrytosti typové pro Železné hory. Další reprezentativní odkryvy jsou již umělé – lom u Skutečského nádraží a lom pod obcí Rychmburk. V současné době stále probíhá diskuze o strukturně tektonické stavbě hlinské zóny a o stratigrafickém zařazení vyčleněných souvrství, příkladem toho jsou právě rychmburské droby, které různí autoři zařazují do svrchního proterozoika až karbonu.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - hlinské proterozoikum a paleozoikum (hlinská zóna) - hlinské paleozoikum
Stratigrafie: ordovik
Témata: geologie, sedimentologie, stratigrafie
Jevy: kaňon, skála, skalní defilé
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: droba
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Součást projektu Národní Geopark Železné hory.
Součást Geoparku: Železné hory
Střety zájmů: právo vlastnické, lesnictví
Popis střetů zájmů: Pozemky jsou v soukromém vlastnictví.
Stav lokality: ucházející

Literatura

DOUCEK, Jan (2012): Národní Geopark Železné hory - mapování. Závěrečná zpráva, MS Vodní zdroje Chrudim, spol. s r. o.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Králová Anna, 30.10.12
Aktualizoval(a): Kukal Zdeněk 08.09.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3598 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-23]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3598.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
údolí Krounky nad lomy , Anon, 2013
stará drtící linka, Anon, 2013
činný lom v Předhradí u Skutče, Anon, 2013
činný lom v Předhradí u Skutče, Anon, 2013
Šilinkův důl, Anon, 2011


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]