Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Deblov

Vyhledávání

Deblov

Všeobecná charakteristika

Kraj: Pardubický kraj
Okres(y): Chrudim
Katastrální území: Deblov
Mapové listy: 1342, 13423
Oblast: Ohebské, svratecké a poličské krystalinikum; železnohorské proter.; hlinská zóna; železnohorský masiv; chrudimské paleozoikum
Lokalizace: skalní výchozy v lesním porostu mezi obcemi Deblov a Lipina, cca 400 m jižně od Deblova, v blízkosti kóty Na Chocholce
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: skalní výchoz
ID : 3592

Geologie

Geologická charakteristika: Lokalita se nachází ve východní části chrudimského staršího paleozoika, které je zde přiřazováno k vápenopodolské synklinále. Skalní výchozy tvoří světlé křemence (skalecké) stáří střední ordovik, v okolí se nacházejí břidlice a prachovce míčovského souvrství. Křemence jsou zachovány ve formě drobných skalek, místy jsou dobře patrné ukloněné vrstevní plochy o rozměrech vyšších stovek metrů čtverečných. Na lokalitě se nachází poměrně dobře zachovaná velká vrstevní plocha, na které lze pozorovat stopy po intenzivní biologické činnosti organismů, které se dochovaly ve formě tunelů. Jedná se o rody: Pragichnus, Skolithos, Monocraterion.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - chrudimské starší paleozoikum - vápenopodolská synklinála
Stratigrafie: střední ordovik
Témata: geomorfologie, paleontologie
Jevy: výchoz, vrstva, zkameněliny - fauna
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , organogenní (činnost organizmů)
Hornina: křemenec
Geologický význam: paleontologická typová lokalita, významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Součást projektu Národní Geopark Železné hory.
Součást Geoparku: Železné hory
Střety zájmů: lesnictví
Popis střetů zájmů: Nachází se v lesním porostu.
Stav lokality: ucházející

Literatura

DOUCEK, Jan (2012): Národní Geopark Železné hory - mapování. Závěrečná zpráva, MS Vodní zdroje Chrudim, spol. s r. o.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Králová Anna, 29.10.12
Aktualizoval(a): Kukal Zdeněk 12.09.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3592 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-15]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3592.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
výchozy křemenců, Anon, 2009
křemenec , Anon, 2009
výchozy křemenců, Anon, 2009
plošné výchozy křemenců, Anon, 2007
křemenec s fosilními stopami, Anon, 2007


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]