Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Libverdský most

Vyhledávání

Libverdský most

Všeobecná charakteristika

Kraj: Liberecký kraj
Okres(y): Liberec
Katastrální území: Lázně Libverda
Mapové listy: 0314, 03142
Oblast: Lužický a krkonošsko-jizerský masiv; krkonošsko-jizerské krystalinikum
Lokalizace: Opuštěný stěnový lom se nachází 300 m z. od Libverdského mostu, v sz. svahu Smrku.
Přístup k lokalitě: - s výjimkou - autem přístupná s povolením vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Opuštěný stěnový lom v leptynitech.
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 3575

Geologie

Geologická charakteristika: Na této lokalitě je nejlépe odkrytý leptynit (ryolit-dacitový metatuf), který se na mapovém listě Hejnice nachází podél severního kontaktu ortorul se svory. Světle šedá, jemně zrnitá hornina je tvořena především křemenem a živcem, v malém množství obsahuje biotit a muskovit. V údolí Ztraceného potoka, na jeho levém břehu, 1 km s. od tohoto opuštěného lomu, mezi Měděncem a Sviňským vrchem se nachází pramen novoměstské Kyselky. I když minerální pramen leží již mimo mapované území, je vhodné na tento jev také poukázat. Jde o volný vývěr minerálního pramene. Složením odpovídá kalcium-bikarbonátové kyselce proplyněné kysličníkem uhličitým.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - lužická (západosudetská) oblast - krkonošsko-jizerské krystalinikum - jizerské krystalinikum
Stratigrafie: paleozoikum
Témata: petrologie
Jevy: charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: leptynit
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geol. lokality registrované v ČGS v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Ojedinělý výskyt leptynitu v krystaliniku Jizerských hor.
Součást VCHÚ: CHKO Jizerské hory
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: bez střetů
Stav lokality: ucházející

Literatura

Mrázová Š. , Verner. K., red. (2012): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami 03-142 Hejnice a 03-231 Jizerka. - Česká geologická služba. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Mrázová Štěpánka, 06.09.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3575 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-12-10]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3575.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Opuštěný stěnový lom po těžbě ryolit-dacitového metatufu (leptynitu). , Štěpánka Mrázová, 2009
Jemně zrnitý, ryolit-dacitový metatuf (leptynit). , Štěpánka Mrázová, 2009
Jemně zrnitý, ryolit-dacitový metatuf (leptynit).  , Štěpánka Mrázová, 2009


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]