Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Jelení stráň - Věžní skály

Vyhledávání

Jelení stráň - Věžní skály

Všeobecná charakteristika

Kraj: Liberecký kraj
Okres(y): Liberec
Katastrální území: Jizerka
Mapové listy: 0323, 03231
Geologická správní oblast: Lužický a krkonošsko-jizerský masiv; krkonošsko-jizerské krystalinikum
Lokalizace: Jelení stráň 1018 m vysoký vrchol se nachází asi 2 km na sever od nejvýše položené osady v Jizerských horách, Jizerky.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Skály a bloky biotitického granitu
ID : 3569

Geologie

Geologická charakteristika: Jelení stráň 1018 m je nejvyšším bodem Středního Jizerského hřebene. Na vrcholu se nacházejí skály a bloky tvořené hrubě až středně zrnitým biotitickým granitem. Poblíž skalního vrcholu se nalézá jeden z nejznámějších jizerskohorských viklanů. Viklany představují většinou zaoblené bloky nebo balvany, které spočívají jen malou plochou na skalním podkladu. Vesměs jde o přírodní útvary modelované dlouhodobými procesy zvětrávání a odnosu hornin, kdy méně odolné partie rychleji podléhají především povětrnostním vlivům. Viklany pak představují pevnější jádra horniny, která vznikla až po odnosu okolních nekonsolidovaných zvětralin. Těmito procesy pak vznikají neobvyklé až bizarní útvary. Na viklanu poblíž Jelení stráně jsou dobře pozorovatelné biotitické šlíry, které vznikly naakumulováním většího množství biotitových zrn v granitu do téměř paralelních poloh. Ke vzniku pozoruhodných skalních útvarů také přispívá typický kvádrovitý rozpad biotitického granitu, který je možný pozorovat na dalším významném vrcholu Středního Jizerského hřebene, a to na Pytláckých kamenech vzdáleným 1 km sz. od Jelení stráně. Pytlácké kameny jsou tvořené středně zrnitým výrazně porfyrickým biotitickým granitem. Z Jelení stráně je pěkný výhled na Pytlácké kameny, Jizerku, Jizeru a širší okolí. Podél hřebene vede turistická stezka.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - lužická (západosudetská) oblast - magmatity lužické oblasti - krkonošsko-jizerský masiv
Stratigrafie: variské (hercynské) stáří vyvřelin
Témata: geomorfologie, petrologie
Jevy: skála, viklan
Původ geologických jevů (geneze): magmatická, zvětrávání mrazové
Hornina: granit (žula)
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geol. lokality registrované v ČGS v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Kvádrovitý rozpad granitů dokumentují významné geomorfologické jevy jako např. viklan.
Součást VCHÚ: CHKO Jizerské hory
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: bez střetů
Stav lokality: dobrý

Literatura

Mrázová Š. , Verner. K., red. (2012): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami 03-142 Hejnice a 03-231 Jizerka. - Česká geologická služba. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Mrázová Štěpánka, 05.09.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3569 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-12-04]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3569.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Skalní hrnec na vrcholu Jelení stráně. V pozadí zleva Jizera a Smědavská hora., Markéta Vajskebrová, 2019
Skalní hrnec na vrcholu Jelení stráně., Markéta Vajskebrová, 2019
Jelení stráň tvořená hrubě až středně zrnitým porfyrickým biotitickým granitem., Štěpánka Mrázová, 2009
Biotitické šlíry ve středně zrnitém výrazně porfyrickém biotitickém granitu. Jelení stráň, viklan., Štěpánka Mrázová, 2009
Viklan na hřebenu Středního Jizerského hřebene., Štěpánka Mrázová, 2009


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]