Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Venušina sopka

Vyhledávání

Venušina sopka

Všeobecná charakteristika

Kraj: Moravskoslezský kraj
Okres(y): Bruntál
Katastrální území: Mezina
Mapové listy: 1531, 15313
Geologická správní oblast: Moravskoslezský devon; drahanský, mírovský a jesenický kulm včetně kry Maleníku
Lokalizace: Venušina sopka ( 643 m.n.m.) je kopec, který se zvedá jihovýchodním směrem nad obcí Mezina
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Drobný relikt struskového kužele výrazně ovlivněný těžbou strusek
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 3566

Geologie

Geologická charakteristika: Drobný relikt struskového kužele výrazně ovlivněný těžbou strusek. Kužel je tvořen sopečnými struskami a bombami vřetenovitého tvaru. Strusky jsou špatně vytříděné s podpůrnou strukturou zrn. Strusky nevykazují známky spékání (s výjimkou těsného podloží velké bomby) a jsou tedy produktem strombolského typu erupce.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - kvartér - kvartérní vulkanismus v Českém masivu
Stratigrafie: kenozoikum - kvartér
Témata: vulkanologie
Jevy: struskový kužel
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická
Hornina: struska
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Dobře zachovalý relikt kvartérního struskového kužele. Odkryvy v charakteristických uloženinách strombolského typu erupce.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: bez střetů
Stav lokality: dobrý

Literatura

nebyla použita

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Rapprich Vladislav, 30.08.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3566 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3566.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Odkryvy strusek v bývalém lomu., Vladislav Rapprich, 2012
Akumulace sopečných strusek s podpůrnou strukturou zrn bez popelové frakce., Vladislav Rapprich, 2012
Pohled do bývalého lomu na strusku na vrcholu Venušiny sopky., Vladislav Rapprich, 2012
Sopečná bomba vřetenovitého tvaru na Venušině sopce., Vladislav Rapprich, 2012
Odkryvy strusek v bývalém lomu., Vladislav Rapprich, 2012
Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2009
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]