Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Višňové

Vyhledávání

Višňové

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihomoravský kraj
Okres(y): Znojmo
Katastrální území: Višňové
Mapové listy: 3411, 34111
Geologická správní oblast: Neogén karpatské předhlubně
Lokalizace: 1150 m sz. od zámku ve Višňovém
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: opuštěná těřebna v poli ve fluviálních sedimentech ottnangu
Technický objekt: pískovna
Exkurzní lokalita: ano
ID : 3562

Geologie

Geologická charakteristika: V bývalé pískovně o rozměrech 100 x 3 m s částečně zarostlými stěnami vystupují fluviální sedimenty ottnangu. Představují výplň koryta. Jedná se o dobře vytříděné jemně až středně zrnité světle hnědé písky. V píscích se ojediněle objevují valouny o velikosti až 10 cm. Pod písky v sz. stěně pozorovatelná 30 cm mocná vrstva štěrků, ve valounovém složení výrazně dominují granitoidy. V píscích dobře pozorovatelné korytovité šikmé zvrstvení.
Regionální členění: Karpaty - karpatská předhlubeň - karpatská předhlubeň - jižní část
Stratigrafie: kenozoikum - neogén - miocén - spodní miocén - ottnang
Témata: geologie, litologie, sedimentologie
Jevy: zvrstvení
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: písek, štěrk
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Ojedinělý výskyt fluviálních sedimentů ottnangů s pozorovatelnými texturami
Střety zájmů: skládky odpadků, zemědělství
Popis střetů zájmů: Jedná se o starou pískovnu situovanou v poli, nevede k ní cesta, tudíž je v tuto chvíli šance, že nebude zavezena. Nicméně ve dně jsou navezeny pneumatiky od traktoru.
Stav lokality: ucházející

Literatura

Havlíček P. et al. (1987): Vysvětlivky k základni geologické mapě ČSSR 1:25 000, 34-111 Višňové. - ÚÚG. Praha. Višňové

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Tomanová Petrová Pavla, 01.08.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3562 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2022-08-16]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3562.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Korytovité šikmé zvrstvení v píscích ottnangu., Pavla Tomanová Petrová, 2012
Korytovité šikmé zvrstvení v píscích ottnangu, celkový pohled na lokalitu., Pavla Tomanová Petrová, 2012
Korytovité šikmé zvrstvení v píscích ottnangu., Pavla Tomanová Petrová, 2012


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]