Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Viklan Dominik

Vyhledávání

Viklan Dominik

Všeobecná charakteristika

Kraj: Karlovarský kraj
Okres(y): Karlovy Vary
Katastrální území: Javorná u Toužimi
Mapové listy: 1123, 11232
Oblast: Tepelské, tachovské, smrčinské, svatavské, chebsko-dyleňské a slavkovské krystalinikum; durynsko-vogtlandské paleozoikum; karlovarský masiv (jv. část)
Lokalizace: 2200 m SSZ. od Javorné, 10.5 km od Toužimi.
Přístup k lokalitě: - terén bez cesty - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Žulový viklan.
ID : 354

Geologie

Geologická charakteristika: Viklan zvaný též Dominik, PP, žulový balvan o rozměrech 3.5 x 1.5 x 2 m budovaný porfyrickým biotitickým granitem, názorná ukázka zvětrávání granitu karlovarského plutonu.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - sasko-durynská oblast (saxothuringikum) - krušnohorský pluton
Stratigrafie: variské stáří vyvřelin
Témata: geomorfologie, petrologie
Jevy: viklan
Původ geologických jevů (geneze): magmatická
Hornina: granit (žula)
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 675     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Ojedinělý geomorfologický fenomén. Vyhlášení ZCHÚ: ONV Karlovy Vary, 20. 11. 1979.
Součást Geoparku: Egeria (část Česko-bavorského geoparku)
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Bez literatury

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Žáček Vladimír, 18.10.94
Aktualizoval(a): Breiter Karel 27.01.04, Žáček Vladimír 14.06.10

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 354 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-15]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/354.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Žulový balvan o rozměrech 3,5 x 1,5 x 2 m budovaný porfyrickým biotitickým granitem., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2009
Žulový balvan o rozměrech 3,5 x 1,5 x 2 m budovaný porfyrickým biotitickým granitem. Informační tabule., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2009
Žulový balvan o rozměrech 3,5 x 1,5 x 2 m budovaný porfyrickým biotitickým granitem., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2009
Žulový balvan o rozměrech 3,5 x 1,5 x 2 m budovaný porfyrickým biotitickým granitem., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2009


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]