Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Dominova skalka

Vyhledávání

Dominova skalka

Všeobecná charakteristika

Kraj: Karlovarský kraj
Okres(y): Sokolov
Katastrální území: Louka u Mariánských Lázní
Mapové listy: 1123, 11233
Geologická správní oblast: Tepelské, tachovské, smrčinské, svatavské, chebsko-dyleňské a slavkovské krystalinikum; durynsko-vogtlandské paleozoikum; karlovarský masiv (jv. část)
Lokalizace: 4.5 km JJZ. od Krásna u Horního Slavkova.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Skalní výchoz.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 353

Geologie

Geologická charakteristika: Výchozy serpentinizovaných ultrabazik (dunit) jsou součástí největšího tělesa serpentinitu v mariánsko-lázeňském metabazitovém komplexu - tělesa Vlčího hřbetu. Přírodní památka, rozloha 6.61 ha, založena r. 1989 (č. 1142).
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - mariánsko-lázeňský komplex
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: petrologie, botanika
Jevy: skála, charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: serpentinit (hadec)
Geologický význam: významný studijní profil, geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP) v CHKO
Kód AOPK ČR: 1142     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Přirozený skalní výchoz serpentinitu tělesa Vlčího hřbetu s původní florou. Vyhlášení ZCHÚ: ONV Sokolov, 2. 3. 1989.
Součást VCHÚ: CHKO Slavkovský les
Součást Geoparku: Egeria (část Česko-bavorského geoparku)
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: dobrý

Literatura

A

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Žáček Vladimír, 18.10.94
Aktualizoval(a): Žáček Vladimír 11.06.10

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 353 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-08-07]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/353.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Výchozy serpentinizovaných ultrabazik (dunit)., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2007
Výchozy serpentinizovaných ultrabazik (dunit)., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2007
Výchozy serpentinizovaných ultrabazik (dunit)., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2007
Výchozy serpentinizovaných ultrabazik (dunit)., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2007
Barbora Dudík Schulmannová, 2006
Barbora Dudík Schulmannová, 2006
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]