Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Skládka Vrbička u Detaně

Vyhledávání

Skládka Vrbička u Detaně

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Louny
Katastrální území: Vrbička
Mapové listy: 1124, 11242
Oblast: Chebská a sokolovská pánev a neovulkanity Doupovských hor
Lokalizace: S. od obce Vrbička, jz. od obce Detaň
Přístup k lokalitě: - terén bez cesty - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Opuštěný lom dnes zcela zavezený lom v pevných vulkanitech (horní). Profil bazálními pyroklasticky a nadložním tefritovým souborem. V blízkosti původního lomu na kaolín (dolní lom ID 2 - Lom Detaň) s odkryvem v oligocenních tufech a permokarbonu.
Technický objekt: lom
ID : 3509

Geologie

Geologická charakteristika: Spodní lom okryl až 70 m zvrstvených pyroklastik, napadávek centrálního doupovského zdroje. Na bázi jsou uloženiny pyroklastických proudů. Od kaolinizovaných písků a níže červených parmokarbonských arkóz nadložní tufy odděluje nesouvislá poloha kvarcitové krusty.Podle nových měření metodou AMS se zdá, že tefritové lávy, pokrývající nejmocnější zachovalý sled bazálních pyroklastik, mohly být produktem adventivního vulkanického centra, situovaného na SV. Bližší důkazy dosud chybějí a lze hovořit pouze o hypotéze.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - podkrušnohorské pánve a přilehlé vulkanické hornatiny, Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - podkrušnohorské pánve a přilehlé vulkanické hornatiny - Doupovské hory
Stratigrafie: oligocén
Témata: stratigrafie, vulkanologie, paleontologie
Jevy: diskordance, zkameněliny - fauna, vulkanoklastika
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická
Hornina: tuf, láva
Geologický význam: významný studijní profil, geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Lokalita je dobře známá paleontologům i geologům, je dobře dostupná a nadále v ní probíhají výzkumy
Střety zájmů: vodní zdroje, skládky odpadků
Popis střetů zájmů: Pramen v podloží vulkanické sekvence napájí progresivně jezero v bývalém lomu, takže dostupnost profilu se stává obtížnou. V horním lomu je řízená skládka komunálního odpadu.
Stav lokality: špatný
Popis stavu lokality: Lom je ve spodní části zatopen spodní vodou (pramen), takže v současné době je horší přístupnost spodního kontaktu pyroklastického souboru. 10.05.2012;

Literatura

Mikuláš R., Fejfar O., Ulrych J., Žigová A., Kadlecová E., Cajz V., 2003: A study of the Detaň locality (Oligocene, Doupovské hory Mts. volcanic complex, Czech Republic): Collection of field data and starting points for interpretation. - Geolines 15, 91-97.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Hradecký Petr, 30.05.95
Aktualizoval(a): Hradecký Petr 10.05.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3509 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-11-14]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3509.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Proud tefritové lávy v z. části zrušeného lomu Vrbička. Láva kryje tenkou polohu aglomerátů a bazální pyroklastika., Petr Hradecký, 2011
Odlučnost tefritu se vyvýjí směrem nahoru od blokové přes horizontálně deskovitou až po subvertikální sloupcovitou (průměr sloupců 30 až 40 cm). Exkurze České geologické společnosti č. 21 (jaro 2008): Geologie a paleontologie Doupovských hor - pestrá mozaika usazenin a zvětralin na pozadí produktů sopečné činnosti (Radek Mikuláš)., Pavel Bokr, 2008
Odlučnost tefritu se vyvýjí směrem nahoru od blokové přes horizontálně deskovitou až po subvertikální sloupcovitou (průměr sloupců 30 až 40 cm). Exkurze České geologické společnosti č. 21 (jaro 2008): Geologie a paleontologie Doupovských hor - pestrá mozaika usazenin a zvětralin na pozadí produktů sopečné činnosti (Radek Mikuláš)., Pavel Bokr, 2008
Odlučnost tefritu se vyvýjí směrem nahoru od blokové přes horizontálně deskovitou až po subvertikální sloupcovitou (průměr sloupců 30 až 40 cm). Exkurze České geologické společnosti č. 21 (jaro 2008): Geologie a paleontologie Doupovských hor - pestrá mozaika usazenin a zvětralin na pozadí produktů sopečné činnosti (Radek Mikuláš)., Pavel Bokr, 2008
Odlučnost tefritu se vyvýjí směrem nahoru od blokové přes horizontálně deskovitou až po subvertikální sloupcovitou (průměr sloupců 30 až 40 cm). Exkurze České geologické společnosti č. 21 (jaro 2008): Geologie a paleontologie Doupovských hor - pestrá mozaika usazenin a zvětralin na pozadí produktů sopečné činnosti (Radek Mikuláš)., Pavel Bokr, 2008
Odlučnost tefritu se vyvýjí směrem nahoru od blokové přes horizontálně deskovitou až po subvertikální sloupcovitou (průměr sloupců 30 až 40 cm). Exkurze České geologické společnosti č. 21 (jaro 2008): Geologie a paleontologie Doupovských hor - pestrá mozaika usazenin a zvětralin na pozadí produktů sopečné činnosti (Radek Mikuláš)., Pavel Bokr, 2008


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]