Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Malá Trasovka

Vyhledávání

Malá Trasovka

Všeobecná charakteristika

Kraj: Karlovarský kraj
Okres(y): Karlovy Vary
Katastrální území: Čichalov, Knínice
Mapové listy: 1124, 11242
Geologická správní oblast: Tepelské, tachovské, smrčinské, svatavské, chebsko-dyleňské a slavkovské krystalinikum; durynsko-vogtlandské paleozoikum; karlovarský masiv (jv. část)
Lokalizace: Údolí potoka Malá Trasovka, zjz. od Čichalova
Přístup k lokalitě: - terén bez cesty - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Výchoz ve svahu údolí, skála - starý lůmek
Technický objekt: lom
ID : 3504

Geologie

Geologická charakteristika: Těleso biotitického metagranitu polomského masívu. Na výchoze jsou patrné výrazné domény zcela neusměrněného typu, který do okolí přwechází do typu více či méně usměrněného.Hornina je středně zrnitá, začerstva světle namodralá se zřetelnými lupínky biotitu, s rostoucí deformací zřetelněji orientovanými. Místy přechází do drobnozrnného typu.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum), Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - tepelské krystalinikum
Stratigrafie: variské (hercynské) stáří vyvřelin
Témata: petrologie
Jevy: intruze
Původ geologických jevů (geneze): magmatická
Hornina: metagranit
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Dobrý odkryv biotitického metagranitu polomského masívu ve stěně údolí - lůmek. Význam především pro geologické mapování 1:25 000.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Lokalita nespadá do oblasti střetů zájmů
Stav lokality: ucházející

Literatura

Mlčoch B., Konopásek J. (2010): mPre-late carboniferous geology along the contact of the Saxonthuringian an Teplá-Barrandian zones in the area covered by younger sediments and volcanics. J.Geosci 55, 81-94.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Žáček Vladimír, 15.01.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3504 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2022-10-01]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3504.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Puklinová dislokace v biotitickém metagranodioritu polomského masivu. Zarostlý lůmek v údolí potoka Malá Trasovka., Bedřich Mlčoch, 2011


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]