Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Nad Drážkou

Vyhledávání

Nad Drážkou

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihočeský kraj
Okres(y): Prachatice
Katastrální území: Arnoštov u Českého Krumlova
Mapové listy: 3212, 32124
Geologická správní oblast: Šumavské moldanubikum - jv. část (okresy ST, PT, CK, CB, PI)
Lokalizace: 1500 m JJV od Arnoštova
Přístup k lokalitě: - vstup na zvláštní povolení (vojenský prostor, lom, soukromý pozemek)
Charakteristika objektu: starý lůmek v zářezu silnice v granulitech
Technický objekt: lom
ID : 3479

Geologie

Geologická charakteristika: Skalní výchoz v zářezu silnice (3x5m) je z migmatitizovaného a rekrystalizovaného biotitického granulitu. Přítomnost mafických enkláv a poloh/kapes taveniny. Na lokalitě je ojediněle možné pozorovat mladší metamorfní stavbu S2, která má plochou orientaci. Metamorfní foliace S2 je v tomto případě definována střídáním biotitových pásků, křemenem bohatých poloh a poloh taveniny.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moldanubická oblast (moldanubikum) - metamorfní jednotky v moldanubiku - moldanubikum Šumavy a jižních Čech - kříšťanovské granulitové těleso
Stratigrafie: neznámé stáří
Témata: petrologie, strukturní geologie (tektonika)
Jevy: výchoz
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: granulit
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Lokalita je významná svým záznamem stavby S2 v granulitu.
Střety zájmů: vojenství, lesnictví
Popis střetů zájmů: oblast težby Vojenských Lesů a.s.
Stav lokality: ucházející

Literatura

Soejono I. et al. (2012): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 list 32-124 Volary.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Soejono Igor, 08.03.12
Aktualizoval(a): Kukal Zdeněk 11.10.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3479 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-06-04]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3479.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Na lokalitě je ojediněle možné pozorovat mladší metamorfní stavbu S2, která má plochou orientaci. Metamorfní foliace S2 je v tomto případě definována střídáním biotitových pásků, křemenem bohatých poloh a poloh taveniny., Igor Soejono, 2011
Skalní výchoz v zářezu silnice (3x5m) je z migmatitizovaného a rekrystalizovaného biotitického granulitu. Přítomnost mafických enkláv a poloh/kapes taveniny., Igor Soejono, 2011


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]