Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Modré kameny

Vyhledávání

Modré kameny

Všeobecná charakteristika

Kraj: Královéhradecký kraj
Okres(y): Trutnov
Katastrální území: Jánské Lázně - Černá hora v Krkonoších
Mapové listy: 0342, 03423
Oblast: Lužický a krkonošsko-jizerský masiv; krkonošsko-jizerské krystalinikum
Lokalizace: 2 km s. od kostela v Janských Lázních
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Skalní výchoz na vrcholu Modré kameny.
ID : 3469

Geologie

Geologická charakteristika: Skalní výchoz na vrcholu Modré kameny je tvořen kvarcity s výrazným podílem muskovitu. Díky obsahu slíd má vyvinutou výraznou foliaci, ve které jsou patrné krenulační vrásy a izoklinálně zvrásněné čočky až žilky bílého křemene cm rozměrů. Výchoz se nachází zhruba 100 m jižně od kontaktu kvarcitů s krkonošskými ortorulami, který lze na hřebeni dle úlomků snadno nalézt.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - lužická (západosudetská) oblast - krkonošsko-jizerské krystalinikum
Stratigrafie: paleozoikum
Témata: geologie, strukturní geologie (tektonika)
Jevy: vrása, litologické rozhraní, deformační stavby
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza), tektonická
Hornina: kvarcit, ortorula
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS v NP
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Hojný výskyt krenulačních vrás cm rozměrů. Výchoz se dále nachází zhruba 100 m jižně od kontaktu kvarcitů s krkonošskými ortorulami, který lze na hřebeni dle úlomků snadno nalézt.
Součást VCHÚ: NP Krkonošský národní park
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: bez střetů
Stav lokality: dobrý

Literatura

Martínek, K. ed. (2012): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list Svoboda nad Úpou 03-423.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Martínek Karel, 08.03.12
Aktualizoval(a): Kukal Zdeněk 26.11.12, Martínek Karel 14.02.13

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3469 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-15]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3469.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Hřeben je mrazovým zvětráváním rozčleněn do řady na sebe navazujících skalních útesů a bloků, z nichž horní je vyhlídkový. Pod ním vzniklo v užší, puklinami prostoupené poloze malé skalní okno., Jan Vítek, 2014


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]