Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Činný lom v Horním Lánově

Vyhledávání

Činný lom v Horním Lánově

Všeobecná charakteristika

Kraj: Královéhradecký kraj
Okres(y): Trutnov
Katastrální území: Lánov - Horní Lánov
Mapové listy: 0342, 03423
Oblast: Lužický a krkonošsko-jizerský masiv; krkonošsko-jizerské krystalinikum
Lokalizace: Činný rozsáhlý lom V od Horního Lánova
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Rozsáhlý pětietážový lom na v. okraji Horního Lánova
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 3468

Geologie

Geologická charakteristika: Rozsáhlý pětietážový lom na v. okraji Horního Lánova těží čisté dolomitické mramory náležející rozsáhlému V-Z protaženému tělesu těchto hornin. Průměrné složení zahrnuje c. 43,5% CaCO3, 40% MgCO3, 5% SiO2, 1.2% Al2O3 a 0.3% Fe2O3. V lomu lze pozorovat jednotlivé barevné variety dolomitických mramorů, zlomy a zlomové systémy včetně kinematiky a systémy tenzních trhlin vyplněných křemenem. Občas se vyskytují strmé kalcitové žíly s vývojem skalenoedrických krystalů do dutin. Na jz. okraji lomu je odkryt kontakt dolomitických mramorů se svory.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - lužická (západosudetská) oblast - krkonošsko-jizerské krystalinikum
Stratigrafie: paleozoikum
Témata: geologie, strukturní geologie (tektonika), ložisková geologie
Jevy: litologické rozhraní, deformační stavby, zlom
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza), tektonická
Hornina: mramor (krystalický vápenec, dolomit), svor
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS v NP
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: V lomu lze pozorovat jednotlivé barevné variety dolomitických mramorů, zlomy a zlomové systémy včetně kinematiky a systémy tenzních trhlin vyplněných křemenem. Na jz. okraji lomu je odkyt kontakt dolomitických mramorů se svory.
Součást VCHÚ: NP - OP Krkonošský národní park
Střety zájmů: těžba povrchová
Popis střetů zájmů: Aktivní těžba v rozsáhlém lomu.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Martínek, K. ed. (2012): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list Svoboda nad Úpou 03-423.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Martínek Karel, 08.03.12
Aktualizoval(a): Kukal Zdeněk 26.11.12, Martínek Karel 14.02.13

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3468 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-23]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3468.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Jan Franěk, 2009


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]