Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Lažánky - opuštěný lom

Vyhledávání

Lažánky - opuštěný lom

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihomoravský kraj
Okres(y): Brno-venkov
Katastrální území: Maršov u Veverské Bítýšky
Mapové listy: 2432, 24321
Geologická správní oblast: Letovické, krhovické, nectavské a svinovsko-vranovské krystalinikum; moravikum; krystalinikum miroslavské hrástě; brunovistulikum
Lokalizace: Jámový lom asi 1,4 km sv. od Maršova a asi 300 m jz. od aktivního lažáneckého vápencového lomu.
Přístup k lokalitě: - s výjimkou - autem přístupná s povolením vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Opuštěný lom v herolticko-lažáneckých vápencích
Technický objekt: lom
ID : 3453

Geologie

Geologická charakteristika: Jámový vápencový lom o rozměrech 180 x 60 m a hloubce kolem 10 – 12 m. Četné drobné krasové tvary (sintrové povlaky, mikroškrapy, drobné jeskyně). V lomu se nacházeji herolticko-lažánecké vápence květnické série, které jsou ekvivalentem vilémovických vápenců středního devonu macošského souvrství. (Jaroš, Mísař, 1968)
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - moravskoslezské paleozoikum
Stratigrafie: paleozoikum - devon
Témata: geomorfologie
Jevy: kras, škrapy, jeskyně krasová
Původ geologických jevů (geneze): zvětrávání
Hornina: vápenec
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Historická těžba a zpracování vápence.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: nejsou
Stav lokality: ucházející

Literatura

Jaroš J, Mísař Z 1968. Stratigrafické postavení vápenců na Tišnovsku. Věstník Ústředního ústavu geologického, sv. XLIII: 9-17.; Kubalíková L 2011. Hodnocení geomorfologických lokalit v kontextu ochrany neživé přírody. Disertační práce, Masarykova univerzita, Brno

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Kubalíková Lucie, 02.03.12
Aktualizoval(a): Kubalíková Lucie 20.03.12, Gürtlerová Pavla 04.05.12, Kukal Zdeněk 02.11.12, Kukal Zdeněk 20.11.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3453 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3453.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Lucie Kubalíková, 2011
Lucie Kubalíková, 2011


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]