Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Zámecká skála - Vranov nad Dyjí

Vyhledávání

Zámecká skála - Vranov nad Dyjí

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihomoravský kraj
Okres(y): Znojmo
Katastrální území: Vranov nad Dyjí
Mapové listy: 3322, 33223
Geologická správní oblast: Letovické, krhovické, nectavské a svinovsko-vranovské krystalinikum; moravikum; krystalinikum miroslavské hrástě; brunovistulikum
Lokalizace: Ostroh na pravém břehu Dyje na jižním okraji obce Vranov nad Dyjí, na kterém je situován Vranovský zámek.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Skály nad Dyjí v ortorulách s vložkami amfibolitů a pararul.
ID : 3451

Geologie

Geologická charakteristika: Ostroh na pravém břehu řeky Dyje dosahuje výšky kolem 70 m, je výrazně ohraničený údolím Dyje ze severní a Feliciiným údolím z jižní strany. Na jeho vzniku se podílela pravděpodobně jak fluviální tak kryogenní a gravitační procesy. Tento ostroh byl vypreparován postupným zahlubováním jak údolí Dyje, tak potoka ve Feliciině údolí. Horniny jsou zde zastupeny dvojslídnými ortorulami s vložkami amfibolitů a pararul (Batík, 1992)
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - moravikum
Stratigrafie: paleozoikum až proterozoikum
Témata: geomorfologie, petrologie
Jevy: skála, skalní ostroh
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza), zvětrávání mrazové, gravitační, akvatická (činnost vody)
Hornina: ortorula, amfibolit, pararula
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS v NP
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Výrazná dominanta údolí Dyje ve Vranově, typická ukázka skalního ostrohu.
Součást VCHÚ: NP Národní park Podyjí
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: nejsou
Stav lokality: dobrý

Literatura

Kubalíková L 2011. Hodnocení geomorfologických lokalit v kontextu ochrany neživé přírody. Disertační práce, Masarykova Univerzita Brno.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Kubalíková Lucie, 02.03.12
Aktualizoval(a): Kubalíková Lucie 20.03.12, Gürtlerová Pavla 04.05.12, Kukal Zdeněk 09.10.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3451 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-07-07]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3451.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Lucie Kubalíková, 2009
Skály nad Dyjí v ortorulách s vložkami amfibolitů a pararul., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2009
Skály nad Dyjí v ortorulách s vložkami amfibolitů a pararul., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2007


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]