Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Hardeggské skály

Vyhledávání

Hardeggské skály

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihomoravský kraj
Okres(y): Znojmo
Katastrální území: Čížov
Mapové listy: 3322, 33224
Oblast: Letovické, krhovické, nectavské a svinovsko-vranovské krystalinikum; moravikum; krystalinikum miroslavské hrástě; brunovistulikum
Lokalizace: Skalní výchozy na levém jesepním břehu Dyje naproti Hardeggu
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Půlkruhovitě uspořádané skalní výchozy v dvojslídné ortorule na levém břehu Dyje místy dosahují výšky až 100 m.
ID : 3449

Geologie

Geologická charakteristika: Skalní výchozy jsou tvořeny okatou leukokrátní dvojslídnou ortorulou s vložkami amfibolitu a žilného křemene (bítešská rula), na východním okraji lokality jsou výchozy dvojslídného svoru lukovské skupiny (Batík, 1992). Svahy jsou stupňovité se skalními stěnami a mrazovými sruby, vyskytují se zde i kamenná moře, proudy, suťové akumulace, z drobnějších tvarů římsy, výklenky, převisy (Kirchner et al., 2007).
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - moravikum
Stratigrafie: paleozoikum až proterozoikum
Témata: geomorfologie, petrologie
Jevy: skála, kamenné moře, skalní stěna, suťové pole
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza), gravitační, zvětrávání mrazové
Hornina: ortorula, svor
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS v NP
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: rozsáhlé skalní výchozy v bítešské ortorule, geomorfologicky významný bod - vyhlídka nad skalami na meandrující tok Dyje, dostupné po turistické cestě.
Součást VCHÚ: NP Národní park Podyjí
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: nejsou známy
Stav lokality: dobrý

Literatura

Batík P 1992. Geologická mapa Národního parku Podyjí. Měřítko 1: 25 000. Český geologický ústav, Praha, 1992. ISBN 80-7075-116-9.; Kirchner K et al. 2007. Vybrané abiotické charakteristiky krajinně-ekologických segmentů Národního parku Podyjí. Thayensia, 2007, roč. 7: 55-73. ISSN 1212-3560.; Kubalíková L 2011. Hodnocení geomorfologických lokalit v kontextu ochrany neživé přírody. Disertační práce, Masarykova univerzita, Brno

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Kubalíková Lucie, 02.03.12
Aktualizoval(a): Kubalíková Lucie 20.03.12, Gürtlerová Pavla 04.05.12, Kukal Zdeněk 16.10.12, Kukal Zdeněk 29.11.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3449 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-18]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3449.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Lucie Kubalíková, 2007


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]