Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Pekařova brána

Vyhledávání

Pekařova brána

Všeobecná charakteristika

Kraj: Liberecký kraj
Okres(y): Semily
Katastrální území: Vyskeř
Mapové listy: 0334, 03342
Oblast: Česká křídová pánev - labská a čáslavská křída; křída Dlouhé meze
Lokalizace: Skalní brána při silnici z Libošovic do Vyskře, cca 250 m v. od rozcestí Pleskotský mlýn, na silnici č. 14 mezi Libošovicemi a Vyskeří, 500 m jz. od Lažan.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Vytesaná brána v pískovcové skalce, brána je na turistických mapách vyznačena jako jedna z atrakcí Českého ráje
ID : 3439

Geologie

Geologická charakteristika: Geologicky jsou zajímavé zvláštní sedimentární textury šikmého zvrstvení – korytové zvrstvení, které lze spatřit ve skalkách ve stráni nad branou. Toto šikmé zvrstvení je vyvinuto v nejvyšší části hruboskalského pískovce, v nadloží setů šikmého planárního zvrstvení. O něco výše po silnici (v nadložním pískovcovém cyklu) uvádí Soukup (1935) inoceramy Inoceramus inconstans (= Cremnoceramus deformis erectus viz Čech 2009a) nalezené in situ v pískovci při stavbě této silnice. Lokalita má význam jako studijní plocha pro sedimentární textury a doplňuje geologickou informaci k turisticky zajímavému skalnímu útvaru.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev - jizerský vývoj
Stratigrafie: svrchní křída, coniac
Témata: sedimentologie
Jevy: zvrstvení, skalní brána (most)
Původ geologických jevů (geneze): antropogenní (činnost lidská), sedimentární
Hornina: pískovec
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geol. lokality registrované v ČGS v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Turisticky atraktivní skalní útvar, který reprezentuje část vrstevního sledu křemenných kvádrových pískovců (tzv. hruboskalských pískovců) skalních měst Českého ráje. Ukázka korytového zvrstvení
Součást VCHÚ: CHKO Český ráj
Součást Geoparku: Český ráj
Střety zájmů: bez střetů, turistika
Popis střetů zájmů: Jediným střetem zájmu je nebezpečné lezení turistů po skalní bráně
Stav lokality: dobrý

Literatura

Turistická mapa Chráněná krajinná oblast Český ráj. Turnovsko, Maloskalsko, Železnobrodsko, Semislko. 1 : 25 000. 2. vydání 2006. Eurokart.; ČECH, S. (2009a): některé nové nálezy inoceramové fauny v oblasti Českého ráje. – Zpr. geol. Výzk. v r. 2008, 85–91.; SOUKUP, J. (1935): Inoceramová lavice v kvádrovém pískovci svrchního turonu pod Vyskří u Turnova. – Čas. Nár. mus., 109, 92–96.; Čech, S., et.al. (2011): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami 03-342 Rovensko pod Troskami. - Česká geologická služba. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Čech Stanislav, 15.02.12
Aktualizoval(a): Kukal Zdeněk 21.12.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3439 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-18]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3439.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Stanislav Čech, 2010


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]