Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Tylovice - menilitové souvrství s pískovci

Vyhledávání

Tylovice - menilitové souvrství s pískovci

Všeobecná charakteristika

Kraj: Zlínský kraj
Okres(y): Vsetín
Katastrální území: Rožnov Pod Radhoštěm
Mapové listy: 2523, 25233
Geologická správní oblast: Podslezská a slezská jednotka
Lokalizace: z. strana silnice Tylovice - Valašská Bystřice asi 760 m ssv. od osady Uhliska
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: 2 m dlouhý a 1,5 m vysoký zářez nájezdu ze silnice
Exkurzní lokalita: ano
ID : 3436

Geologie

Geologická charakteristika: Pískovce a jílovce menilitového souvrství slezské jednotky tvoří drobně až středně rytmické střídání. Mocnější lavice pískovce (70 cm neúplné mocnosti) vystupuje v nejvyšší části zářezu. Pískovce jsou šedé, rezavě limoniticky navětralé, střednozrnné arkózové. V jejich podloží vystupují tence destičkové až lupenité černošedé nevápnité tvrdé jílovce - patrně silicifikované. Černé nevápnité jílovce s vložkami pískovců patrně představují lokální facii nižší části menilitového souvrství - rohovcových vrstev.
Regionální členění: Karpaty - flyšové pásmo - vnější (menilito-krosněnská) skupina příkrovů - slezská jednotka - godulský vývoj
Stratigrafie: kenozoikum - paleogén - oligocén
Témata: litologie
Jevy: vrstva
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: pískovec, jílovec (lupek)
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geol. lokality registrované v ČGS v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Lokalita je významná pouze jako referenční lokalita jílovců a pískovců menilitového souvrství na listu geologické mapy 1: 25 000 Valašská Bystřice.
Součást VCHÚ: CHKO Beskydy
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: nejsou známy
Stav lokality: dobrý

Literatura

Bubík, M. et al. (2007): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000, 25-233 Valašská Bystřice. MS Česká geologická služba, 75 s. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Gürtlerová Pavla, 16.02.12
Aktualizoval(a): Bubík Miroslav 27.02.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3436 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-06-02]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3436.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Menilitové souvrství s pískovci., Miroslav Bubík, 2007


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]