Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Bystřička - skály u přehradní hráze

Vyhledávání

Bystřička - skály u přehradní hráze

Všeobecná charakteristika

Kraj: Zlínský kraj
Okres(y): Vsetín
Katastrální území: Bystřička I
Mapové listy: 2523, 25233
Geologická správní oblast: Předmagurská, račanská (v. od Napajedelské brány), bystrická a bělokarpatská jednotka
Lokalizace: Skalní útvary se nacházejí nad hladinou nádrže při j. konci hráze.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: skalní útvary z pískovců a slepenců u přehradní hráze
Exkurzní lokalita: ano
ID : 3426

Geologie

Geologická charakteristika: Hráz vodní nádrže Bystřička byla vybudována v místě, kde Bystřice proráží masivní pískovce a slepence rusavských vrstev zlínského souvrství (račanská jednotka). Skalka nad nádrží je asi 9 m vysoká a v nižší části je tvořena slepenci s klasty až 30 cm velkými. Relativně časté jsou klasty vápenců. Směr a velikost sklonu vrstev činí 330/45°. Skalka je rozpukána puklinami: 198/80°, 178/70°, 105-305/90°. Výše ve svahu směrem k vrcholu pahorku (kóta 390 m n. m.) je větší skalní útvar tvořený v nižší části hrubozrnným petromiktním slepencem s valouny a bloky křemene, světlých vápenců, rul, granitoidů a břidlic. Na ně nasedá hrubozrnný pískovec s drobnozrnnou psefitickou příměsí.
Regionální členění: Karpaty - flyšové pásmo - magurská skupina příkrovů - račanská jednotka
Stratigrafie: kenozoikum - paleogén - eocén
Témata: litologie, sedimentologie
Jevy: skála, charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: slepenec (konglomerát) , pískovec, vápenec
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Skalka nad vodní nádrží je charakteristickou ukázkou rusavských vrstev a je vhodná jako exkurzní lokalita vzhledem k snadné dostupnosti.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: nejsou známy střety zájmů
Stav lokality: dobrý

Literatura

Bubík M.et al. (2008): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami 25- 233 Valašská Bystřice. Česká geologická služba. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Gürtlerová Pavla, 17.02.12
Aktualizoval(a): Bubík Miroslav 24.02.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3426 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-12-04]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3426.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Miroslav Bubík, 2007


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]