Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Zadní Hradiště

Vyhledávání

Zadní Hradiště

Všeobecná charakteristika

Kraj: Vysočina
Okres(y): Havlíčkův Brod
Katastrální území: Studnice u Hlinska
Mapové listy: 1344, 13444
Geologická správní oblast: Ohebské, svratecké a poličské krystalinikum; železnohorské proter.; hlinská zóna; železnohorský masiv; chrudimské paleozoikum
Lokalizace: Skály na vrcholu elevace Zadní Hradiště (682 m n.nm.)
Přístup k lokalitě: - terén bez cesty - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Skály a skalky jsou tvořeny dvojslídným granitem až metagranitem poličského krystalinika, který lemuje v úzkém pruhu kontakt hlinecké zóny
ID : 3407

Geologie

Geologická charakteristika: Skály a skalky na vrcholu elevace Hradiště (682 m n. m.) jsou tvořeny leukokratním dvojslídným granitem až metagranitem poličského krystalinika, který lemuje v úzkém pruhu kontakt hlinecké zóny a svrateckého krystalinika. Hornina je narůžovělá až růžovošedá, drobnozrnná, často silně kataklazovaná až mylonitizovaná a prokřemenělá. Místy proniká prstovitě do migmatitů až ortorul svrateckého krystalinika. Hornina obsahuje mikroklinizovaný draselný živec, plagioklas (An7–40), křemen, muskovit, někdy biotit. V horninách postižených mylonitizací se křemen rozpadá a vytváří pásky.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - poličské krystalinikum, Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - hlinské proterozoikum a paleozoikum (hlinská zóna)
Stratigrafie: variské (hercynské) stáří vyvřelin, proterozoikum
Témata: geomorfologie, petrologie
Jevy: skála
Původ geologických jevů (geneze): magmatická, metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: granit (žula)
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Granit až metagranit poličského krystalinika, který lemuje v úzkém pruhu kontakt hlinecké zóny.
Součást VCHÚ: CHKO Žďárské vrchy
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: nejsou
Stav lokality: dobrý

Literatura

Mrázová Š. et al. (2008): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami 13 - 444 Hlinsko. Česká geologická služba. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Gürtlerová Pavla, 15.02.12
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 14.12.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3407 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3407.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Skály na vrcholu elevace Zadní Hradiště tvořené dvojslídným granitem až metagranitem. , Jan Doucek, 2020
Skály na vrcholu elevace Zadní Hradiště tvořené dvojslídným granitem až metagranitem. , Jan Doucek, 2020


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]