Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Lysečinská skalní jehla

Vyhledávání

Lysečinská skalní jehla

Všeobecná charakteristika

Kraj: Královéhradecký kraj
Okres(y): Trutnov
Katastrální území: Dolní Lysečiny
Mapové listy: 0342, 03422
Geologická správní oblast: Lužický a krkonošsko-jizerský masiv; krkonošsko-jizerské krystalinikum
Lokalizace: Lysečinská jehla severně od soutoku Lysečinského a Albeřického potoka cca 50m
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Lysečinská skalní jehla tvořená krystalickými vápenci
ID : 3396

Geologie

Geologická charakteristika: Tento unikátní skalní útvar se nachází na temenu skalnatého hřbítku v soutokovém klínu Lysečinského a Albeřického potoka. Tato dokonale vyvinutá izolovaná skalní jehla je tvořena béžovo-bílým krystalickým vápencem až krystalickým dolomitickým vápencem, dosahuje výšky kolem 8 m a vznikla kombinací selektivní eroze a zvětrávání.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - lužická (západosudetská) oblast - krkonošsko-jizerské krystalinikum
Stratigrafie: paleozoikum
Témata: geomorfologie, litologie
Jevy: skalní věž, selektivní eroze
Původ geologických jevů (geneze): zvětrávání
Hornina: vápenec
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS v NP
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Geomorfologicky výrazný a dobře přístupný výchoz krystalických vápenců.
Součást VCHÚ: NP Krkonošský národní park
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: nejsou
Stav lokality: dobrý

Literatura

Žáčková E. et.al. (2012): Vysvětlivky k základni geologické mapě ČR 1 : 25 000 list 03-422 Žacléř. MS archiv ČGS.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Žáčková Eliška, 16.01.12
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 08.02.12, Kukal Zdeněk 26.11.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3396 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-09-24]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3396.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Eliška Žáčková, 2010


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]