Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Bischofův lom a Albeřické jeskyně

Vyhledávání

Bischofův lom a Albeřické jeskyně

Všeobecná charakteristika

Kraj: Královéhradecký kraj
Okres(y): Trutnov
Katastrální území: Horní Albeřice
Mapové listy: 0342, 03422
Geologická správní oblast: Lužický a krkonošsko-jizerský masiv; krkonošsko-jizerské krystalinikum
Lokalizace: Jeden z Albeřických lomů, Bischofův lom, nad Albeřickým potokem, asi 300 m na SV od kóty 785,9, cca 300 m s. od rybníčku při hlavní silnici v obci.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Opuštěný vápencový lom z 19. století
Technický objekt: lom
ID : 3394

Geologie

Geologická charakteristika: Bischofův lom je opuštěný bývalý vápencový lom z 19. století, nacházející se při severním okraji horské osady Horní Albeřice u hranic s Polskem, který patří do soustavy albeřických lomů. Lom je povrchový a značně hluboký. I v horkém létě se v jeho nitru pohybuje teplota okolo 7 °C. Na konci Bischofova lomu je vstup do krasové Albeřické jeskyně. Albeřická jeskyně je nejdelší jeskyní Krkonošského národního parku a délka všech jejích prostor a chodeb dosahuje 270 m. Vchod byl objeven pri těžbě kamene někdy v roce 1887, ale jeskyně nebyla podrobně prozkoumána. Zhruba od roku 1968 probíhá systematický průzkum a dosud jsou zdokumentovaná čtyři patra. Střední patro je nejmohutnejší a jsou zde zřícené dómy spojené krátkými chodbami. Svrchní patro představuje systém úzkých komínu a plazivek spojených s jediným dómem v tomto patře. Ve spodním patře jsou modrozelená až 20 metru hluboká podzemní jezera, která navazují na trvale zatopené čtvrté patro. To je zatím nejméně zdokumentované a na průzkumu se pracuje potápěčským způsobem. Jeskyně má na několika místech chudou, většinou odumřelou sintrovou výzdobu, živé barevné formy krápníku jsou pouze v extrémně přístupné západní části jeskyně. Stalaktity a stalagnáty dosahují maximálních délek 25 centimetru, stalagmity jsou zastoupeny velice zřídka a jsou vysoké pouze několik centimetru. Jeskyně je uzavřená a běžně nepřístupná. Před vstupem do lomu stojí u silnice osmiboká vápenka - chráněná kulturní památka, v níž se v 19. století pálilo vápno. Je zde muzeum života v albeřickém údolí od 13. století. Na osmiboké 8 m vysoké kamenné věži je umístěna originálně postavená osmiboká dřevěná nástavba. Klíče se mohou vypůjčit denně v informačním centru Veselý výlet v Horním Maršově - Temném Dole. Obsahuje množství fotografií a interaktivní hry pro děti.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - lužická (západosudetská) oblast - krkonošsko-jizerské krystalinikum
Stratigrafie: paleozoikum
Témata: geologie, geomorfologie, kvartérní geologie, litologie
Jevy: kras, jeskyně krasová
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , akvatická (činnost vody), antropogenní (činnost lidská)
Hornina: vápenec
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS v NP
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Významné jeskyně v opuštěném lomu
Součást VCHÚ: NP Krkonošský národní park
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: nejsou
Stav lokality: ucházející
Popis stavu lokality: Lom je částečně zarostlý, ale vysoké kolmé stěny i vstup do jeskyní jsou patrné. 12.07.2017;

Literatura

Žáčková E. et.al. (2012): Vysvětlivky k základni geologické mapě ČR 1 : 25 000 list 03-422 Žacléř. MS archiv ČGS.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Žáčková Eliška, 16.01.12
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 08.02.12, Kukal Zdeněk 26.11.12, Vajskebrová Markéta 12.07.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3394 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-07-07]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3394.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Opuštěný Bischofův lom na vápenec, který ukrývá vstup do nejdelší jeskyně KRNAPu - krasové Albeřické jeskyně., Markéta Vajskebrová, 2017
Opuštěný Bischofův lom na vápenec, který ukrývá vstup do nejdelší jeskyně KRNAPu - krasové Albeřické jeskyně. Informační tabule., Markéta Vajskebrová, 2017
Vstup do opuštěného Bischofova lomu na vápenec., Markéta Vajskebrová, 2017
Muzeum vápenka stojící na pozůstatcích osmiboké vápenné pece poblíž opuštěného Bischofova lomu s muzeem života v albeřickém údolí. Informační tabule., Markéta Vajskebrová, 2017
Muzeum vápenka stojící na pozůstatcích osmiboké vápenné pece poblíž opuštěného Bischofova lomu s muzeem života v albeřickém údolí., Markéta Vajskebrová, 2017
Opuštěný Bischofův lom na vápenec, který ukrývá vstup do nejdelší jeskyně KRNAPu - krasové Albeřické jeskyně., Markéta Vajskebrová, 2017
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]