Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Důl Jiří (George Schacht)

Vyhledávání

Důl Jiří (George Schacht)

Všeobecná charakteristika

Kraj: Královéhradecký kraj
Okres(y): Trutnov
Katastrální území: Žacléř
Mapové listy: 0342, 03422
Geologická správní oblast: Permokarbon podkrkonošské a vnitrosudetské (dolnoslezské) pánve
Lokalizace: Východní okraj Žacléře
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Staré dobývky uhlí - důl Jiří (George Schacht)
Technický objekt: staré dobývky, důlní dílo
ID : 3391

Geologie

Geologická charakteristika: Důl Jiří byl provozován již na přelomu 18. a 19. století. Šachta byla vyhloubena na v. okraji Žacléře s ústím ve výšce 624 m n.m. (hrubý profil 3.8x2.0 m, hloubka 132 m. Z ní se těžily především 9. až 13. nadložní sloje v lampertických vrstvách. Důlní vody ve svrchní části těžby byly nejprve odvodňovány směrem k severu do prostoru žacléřské tzv. Červené kolonie, po neustálém prohlubování byly spodní partie dolu odvodňovány směrem k J štolou Josef. Jámový stvol byl v r. 1948 rekonstruován, pohon těžního soustrojí převeden z páry na elektřinu. Od poloviny 80. let sloužila jáma již jen jako výdušná, resp. jako lutnový tah o průměru 1210 mm. Ten byl po ukončení těžby v r. 1994 obsypán škvárou a povrchová stavba byla předána městu Žacléř jako technická památka. Od jámy směrem k V je výhled na celou Žacléřskou kotlinu, nejblíže s pozůstatky finální těžby slojí žacléřského souslojí povrchovým způsobem, a to z přelomu 20. a 21. století, dále potom areál Dolu Jan Šverma a na obzoru Vraní Hory, budované ryolitoidy.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - svrchní karbon a perm - sudetské (lugické) mladší paleozoikum (včetně výskytů triasu) - vnitrosudetská pánev (čs. část)
Stratigrafie: paleozoikum - karbon
Témata: ložisková geologie, těžební činnost a její následky
Jevy: výchoz
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: uhlí
Geologický význam: geovědně historický význam, regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Technická nebo kulturní památka
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Lokalita zajímavá litologického i historického hlediska. Od roku 1994 technická památka.
Součást Geoparku: Broumovsko
Střety zájmů: průmysl, rekultivace
Popis střetů zájmů: Zavážení a rekultivace terénu.
Stav lokality: ucházející

Literatura

Žáčková E. et.al. (2012): Vysvětlivky k základni geologické mapě ČR 1 : 25 000 list 03-422 Žacléř. MS archiv ČGS.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Žáčková Eliška, 16.01.12
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 08.02.12, Kukal Zdeněk 26.11.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3391 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-04-11]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3391.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Eliška Žáčková, 2010


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]