Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Tylovice - Lom Rysová

Vyhledávání

Tylovice - Lom Rysová

Všeobecná charakteristika

Kraj: Zlínský kraj
Okres(y): Vsetín
Katastrální území: Tylovice
Mapové listy: 2523, 25231
Oblast: Podslezská a slezská jednotka
Lokalizace: 640 m jv. od k. Karlův kopec (480,3 m n m)
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: opuštěný lom, divoký flyš, drcená zóna
Technický objekt: lom
ID : 3383

Geologie

Geologická charakteristika: Opuštěný stěnový lom s délkou stěny ca 150 m a výškou stěny 25 m představuje dobrou lokalitu pro studium hornin v istebňanském souvrství v godulském vývoji. Převažují drobovité a arkózovité pískovce a slepence nad vložkami šedých až černošedých jílovců s proměnlivým množstvím prachu a zuhelnatělé rostlinné drtě. Slepence jsou spíše drobnozrnější s valounky žul, granodioritů, fylitů a rul. V pískovcích jsou občasné závalky tmavě černých až šedých jílovců. Vrstevnatost je zde strmých až středních úklonů s úpadem k J. Vrstvičky prachovců a jílovců jsou tektonicky postižené. Je zde vyvinuta i výraznější asi 1 m mocná poklesová zlomová zóna vz. směru, což koresponduje s výrazným poklesovým zlomem v údolí Bečvy.
Regionální členění: Karpaty - flyšové pásmo - vnější (menilito-krosněnská) skupina příkrovů - slezská jednotka - godulský vývoj
Stratigrafie: senon (maastricht - coniak)
Témata: stratigrafie, strukturní geologie (tektonika)
Jevy: výchoz
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: jílovec (lupek), pískovec, prachovec (siltovec), slepenec (konglomerát)
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geol. lokality registrované v ČGS v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Významný profil horninami istebňanského souvrství
Součást VCHÚ: CHKO Beskydy
Střety zájmů: jiné lidské aktivity
Popis střetů zájmů: jiné lidské aktivity
Stav lokality: ucházející

Literatura

Baldík a kol. (2011): Vysvětlivky k základní geologické mapě 1:25000, 25-231 Rožnov pod radhoštěm. - ČGS, Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Barak Petr, 13.01.12
Aktualizoval(a): Baldík Vít 07.03.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3383 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-18]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3383.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Celkový pohled na strmě ukloněné desky pískovce istebňanského souvrství., Vít Baldík, 2011
Tektonicky postižená vložka černošedých jílovců mezi dominantními polohami pískovců., Vít Baldík, 2011


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]