Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Libeč - melafyry

Vyhledávání

Libeč - melafyry

Všeobecná charakteristika

Kraj: Královéhradecký kraj
Okres(y): Trutnov
Katastrální území: Libeč
Mapové listy: 0342, 03424
Geologická správní oblast: Permokarbon podkrkonošské a vnitrosudetské (dolnoslezské) pánve
Lokalizace: lom 250 m sv. od křížení železniční trati se silnicí z Nových Voletin na Zlatou Olešnici
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Opuštěný lom v olivínických bazaltech až bazaltandezitech (melafyrech) v petrovických vrstvách žacléřského souvrství
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 3378

Geologie

Geologická charakteristika: Bazaltandezit(melafyr)v lomu u Libče vystupuje v petrovických vrstvách žacléřského souvrství v mocnosti 60 m a táhne se vdélce 1 km. V lomu jsou dobře pozorovatelné 2 lávové proudy (spodní s výraznou sloupcovitou odlučností, svrchní proud značně rozpadavý) a svrchní kontakt tělesa s nadložními pískovci petrovických vrstev. Bazaltandezit je zde masivní, jemnozrnný, má mikroporfyrickou až porfyrickou texturu a intersertální základní hmotu, ve které je hlavním minerálem lištovitý plagioklas. Kromě plagioklasu je v základní hmotě i klinopyroxen, devitrifikované vulkanické sklo a limonitový pigment. Z vyrostlic jsou zastoupeny nejčastěji kalcit–limonitové pseudomorfózy po olivínu, ojediněle také plagioklas.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - svrchní karbon a perm - sudetské (lugické) mladší paleozoikum (včetně výskytů triasu) - vnitrosudetská pánev (čs. část)
Stratigrafie: paleozoikum - karbon - svrchní karbon - siles
Témata: petrologie
Jevy: lávový proud
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická
Hornina: melafyr, bazalt (čedič)
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: zajímavý studijní profil
Součást Geoparku: Broumovsko
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: žádné
Stav lokality: dobrý

Literatura

Holub, V. (1961): Karbonský vulkanismus v české části vnitrosudetské deprese.–Acta Mus. Reginaehradec., S.A., Sci. natru., 3, 1–2. Hradec Králové.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Tasáryová Zuzana, 11.01.12
Aktualizoval(a): Kukal Zdeněk 26.11.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3378 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2024-03-03]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3378.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Sloupcovitá odlučnost spodního lávového proudu. , Zuzana Tasáryová, 2011


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]