Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Padochov

Vyhledávání

Padochov

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihomoravský kraj
Okres(y): Brno-venkov
Katastrální území: Padochov
Mapové listy: 2434, 24341
Geologická správní oblast: Letovické, krhovické, nectavské a svinovsko-vranovské krystalinikum; moravikum; krystalinikum miroslavské hrástě; brunovistulikum
Lokalizace: Na levém břehu Balinky asi 1,5 km zsz. od kostela v Padochově
Přístup k lokalitě: - s výjimkou - autem přístupná s povolením vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Zarostlý a částečně opuštěný lom o velikosti 10 × 20 × 30 m
Technický objekt: lom
ID : 3334

Geologie

Geologická charakteristika: Tento lom odkryl asi 50 m mocnou polohu mramorů. Tyto horniny byly používány pro stavební účely, mj. jako surovina pro pálené vápno. V lomu se střídají až několik dm mocné pásky šedých kalcitových a bílých dolomitových mramorů s tremolitem. Tremolit je místy částečně zatlačován mladším mastkem. V nadloží mramorů vystupují muskovit-biotitické svory, které přechází do biotitických rul. V okolních biotitických rulách s polohami muskovit-biotitických svorů a fylitů vystupují tenké polohy (do 1 m) grafitových mramorů a vápenatosilikátových hornin. Mramory jsou výrazně porušeny hlavně puklinami ve směru SV–JZ. Podobný směr mají také poklesové zlomy, na nichž jsou místy patrné známky drcení.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - moravikum - svratecká klenba
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: geologie, petrologie
Jevy: skála
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: mramor (krystalický vápenec, dolomit), svor
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Výskyty mramorů olešnické skupiny moravika
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: lom na okraji lesa
Stav lokality: ucházející

Literatura

Buriánek D., Bubík M., Franců J., Fürychová P., Havlín A., Gilíková H., Janderková J., Konečný F., Krejčí Z., Krumlová H., Kryštofová E., Kunceová E., Müller P., Paleček M., Pecina V., Poul I., Sedlaček J., Skácelová Z., Šrámek J., Tomanová Petrová P., Verner K., Večeřa J., Vít J. (2011): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 list 24-341 Oslavany. Závěrečná zpráva, 257 s. MS Česká geologická služba.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Buriánek David, 26.10.11

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3334 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-06-01]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3334.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Pohled na polohu mramorů obklopenou svory, která je odkryta lomem z. od Padochova., David Buriánek, 2010


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]