Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Bartošovice - písník pod Předním vrchem.

Vyhledávání

Bartošovice - písník pod Předním vrchem.

Všeobecná charakteristika

Kraj: Královéhradecký kraj
Okres(y): Rychnov nad Kněžnou
Katastrální území: Bartošovice v Orlických horách
Mapové listy: 1414, 14142
Geologická správní oblast: Česká křídová pánev - východočeská a západomoravská křída; chrudimská křída; králický příkop; polická pánev
Lokalizace: 400m jv. od Předního vrchu (kóta 676 m). Opuštěná pískovna 50 m z. od silnice mezi Bartošovicemi a Kunvaldem.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Transgrese křídy na krystalinikum v opuštěné pískovně.
Technický objekt: pískovna
ID : 3329

Geologie

Geologická charakteristika: Opuštěný stěnový lom/pískovna, v jehož horních partiích vystupují pískovce svrchnkřídového stáří (cenoman) v mocnosti cca 1 m, které zde transgredují na krystalinikum Orlických hor (pararuly orlicko-sněžnického krystalinika). Biotitické pararuly jsou zde silně navětralé a většinou rozpadlé, materiál byl v minulosti těžen jako štěrkopísek pro lokální využití. V pískovcích byla sbírána hojná fauna bezobratlých, reprezentovaná zejm. mlži (Rhynchostreon suborbiculatum, Neithea aequicostata, Granocardium productum, Pholadomya aequalis, Amphidonte obliquatum). Identifikovány byly rovněž tři ichnotaxony (Skolithos verticalis, Thalassinodes isp. a Funalichnus strangulatus), přičemž F. strangulatus zde má svou typovou lokalitu (POKORNÝ 2008, 2011). Lom je z velké části zasucený a zarostlý.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev - orlicko-žďárský vývoj
Stratigrafie: mezozoikum - křída - svrchní křída - cenoman
Témata: paleontologie, sedimentologie
Jevy: transgrese, zkameněliny - fauna
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: pískovec, písek
Geologický význam: paleontologická typová lokalita, regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Jeden z mála výchozů křídových sedimentů na kontaktu s krystalinikem v této oblasti.
Střety zájmů: vegetace, nestabilita terénu
Popis střetů zájmů: Pískovna postupně zarůstá, místy je zasucená.
Stav lokality: ucházející

Literatura

VAVŘÍNOVÁ M. (1940): Lomy Čech a Moravy - okres Žamberk. ČGS. Praha, POKORNÝ R. (2008): Funalichnus, a New Ichnogenus and its Type Ichnospecies Funalichnus strangulatus (Fritsch, 1883), Upper Cretaceous of the Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic. Ichnos, 15(2):51-58. POKORNÝ R., BAŽANT Z. (in press): Ichnologický průzkum svrchnokřídových sedimentů v okolí Bartošovic v Orl. horách (okres Rychnov nad Kněžnou). Acta Musei Richnoviensis, Sect. Natur.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Gürtlerová Pavla, 24.08.11
Aktualizoval(a): Pokorný Richard 05.09.11, Kukal Zdeněk 23.10.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3329 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-04-11]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3329.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Kladívko na hranici kontaktu křídových sedimentů (pískovce cenoman) a orlicko-sněžnického krystalinika (dvojslídné ruly)., Pavla Gürtlerová, 2011
Neithea sp. v poloze cenomanských pískovců., Pavla Gürtlerová, 2011
Neithea sp. v poloze cenomanských pískovců., Pavla Gürtlerová, 2011
Kladívko na hranici kontaktu křídových sedimentů (pískovce cenoman) a orlicko-sněžnického krystalinika (dvojslídné ruly)., Pavla Gürtlerová, 2011


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]