Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Slatina nad Zdobnicí - Vápenka

Vyhledávání

Slatina nad Zdobnicí - Vápenka

Všeobecná charakteristika

Kraj: Královéhradecký kraj
Okres(y): Rychnov nad Kněžnou
Katastrální území: Slatina nad Zdobnicí
Mapové listy: 1414, 14143
Geologická správní oblast: Česká křídová pánev - východočeská a západomoravská křída; chrudimská křída; králický příkop; polická pánev
Lokalizace: Prudká zalesněná stráň nad řekou Zdobnicí z. od obce, 500m j. od dětského tábora.
Přístup k lokalitě: - terén bez cesty - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Zalesněná stráň s několika prameništi. V jejich okolí nálezy travertinu (pěnovce).
ID : 3328

Geologie

Geologická charakteristika: V levém svahu údolí Zdobnice se nachází pramenná oblast, jejíž původ lze vysvětlit vyvěráním vrstevních pramenů na styku granitového podloží a svrchokřídových sedimentů v tělese tzv. rybenské antiklinály (Režný 1974). V místě, lokálně označovaném jako Vápenka, se nachází četné kupy tvořené málo zpevněným sladkovodním vápencem (pěnovcem) kvarterního stáří. Kupy jsou z velké části zazemněné, pěnovec vystupuje pouze v zářezech pramenů. Režný (1974) v tomto místě zmiňuje historickou těžbu za účelem pálení vápna, pravděpodobnější je však pouze nahodilé dobývání pro vápnění půd.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev - orlicko-žďárský vývoj, Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - kvartér
Stratigrafie: kenozoikum - kvartér, mezozoikum - křída - svrchní křída
Témata: kvartérní geologie
Jevy: charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): chemogenní
Hornina: travertin
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Ojedinělý výskyt pěnovců v oblasti Orlických hor.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: ucházející

Literatura

REŽNÝ K. (1974): Rybenská antiklinála. Orlické hory a Podorlicko, 6, 15-20.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Gürtlerová Pavla, 02.08.11
Aktualizoval(a): Pokorný Richard 05.09.11, Kukal Zdeněk 23.10.12, Kukal Zdeněk 23.10.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3328 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-04-11]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3328.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Prameniště s výskytem pěnovce., Pavla Gürtlerová, 2011
Prameniště s výskytem pěnovce., Pavla Gürtlerová, 2011
Prameniště s výskytem pěnovce., Pavla Gürtlerová, 2011
Prameniště s výskytem pěnovce., Pavla Gürtlerová, 2011
Prameniště s výskytem pěnovce., Pavla Gürtlerová, 2011


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]