Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Vesec u Sobotky

Vyhledávání

Vesec u Sobotky

Všeobecná charakteristika

Kraj: Královéhradecký kraj
Okres(y): Jičín
Katastrální území: Vesec u Sobotky
Mapové listy: 0334, 03341
Oblast: Česká křídová pánev - labská a čáslavská křída; křída Dlouhé meze
Lokalizace: JZ od Vesce u Sobotky
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Vodopád v travertinech
ID : 3320

Geologie

Geologická charakteristika: Šedobílé pěnovce (vápnité chemogenní sedimenty) tvořící inkrustace rostlinných zbytků a náteky na pískovcích teplického sopuvrství při s.okraji údolí Veseckého potoka (přírodní památka Plakánek). Pěnovce vytvářejí výraznou kaskádu vysokou celkem 4-6 m a na úpatí širokou 2–3 m
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - kvartér - kvartér akumulačních oblastí Českého masivu
Stratigrafie: holocén
Témata: sedimentologie, kvartérní geologie
Jevy: vodopád
Původ geologických jevů (geneze): chemogenní
Hornina: travertin
Geologický význam: významný studijní profil

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geol. lokality registrované v ČGS v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Výskyt pěnovců v v oblasti Českého Ráje ojedinělý
Součást VCHÚ: CHKO Český ráj
Součást Geoparku: Český ráj
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: bez střetů
Stav lokality: dobrý

Literatura

Valečka, J., red. (2011): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami 03-341 Kněžmost. - Česká geologická služba. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Havlíček Pavel, 23.06.11

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3320 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-15]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3320.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Travertinový vodopád., Pavel Havlíček, 2010
Horní část pěnovcové kaskády s inkrustacemi kořenů v údolí Veseckého potoka., Jaroslav Valečka, 2009


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]