Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Puklá skála

Vyhledávání

Puklá skála

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Most
Katastrální území: Fláje
Mapové listy: 0231, 02312
Oblast: Krušnohorské krystalinikum; karlovarský masiv (sz. část)
Lokalizace: Kóta 840 m asi 1050 m SSV. od V. okraje hráze vodní nádrže Fláje.
Přístup k lokalitě: - s výjimkou - autem přístupná s povolením vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Skalní výchoz na vrcholu kóty 840 m.
ID : 331

Geologie

Geologická charakteristika: Skalní výchoz je tvořen silně porfyrickým červenavě zbarveným granitovým porfyrem, který tvoří mohutnou loučensko-flájskou žílu, jejíž průběh lze morfologicky sledovat podle S.-J. řady vyšších kopců. Draselný živec tvoří až několik cm velké vyrostlice, drobnější jsou vyrostlice plagioklasu a magmaticky korodovaného křemene. Na začernalém vrcholu Pusté skály si můžeme povšimnout většího množství centimetrových odštěpků horniny. Jsou produktem úderů blesků. Osamělá skála v důsledku své exponované posice působí totiž jako přírodní hromosvod.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - sasko-durynská oblast (saxothuringikum) - krušnohorsko-smrčinské krystalinikum
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: geomorfologie, petrologie
Jevy: žíla (magmatická)
Původ geologických jevů (geneze): magmatická
Hornina: porfyr
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Díky exponované pozici skalisko působí jako přírodní hromosvod. Četné stopy po úderech blesku.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Jiránek, J. et al. (1991): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSFR : 25 000 Krupka. - ČGÚ Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Mlčoch Bedřich, 14.11.94
Aktualizoval(a): Mlčoch Bedřich 10.10.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 331 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-23]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/331.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]