Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Skrýjsko-týřovické kambrium - Kamenné hůrky

Vyhledávání

Skrýjsko-týřovické kambrium - Kamenné hůrky

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Rakovník
Katastrální území: Týřovice nad Berounkou
Mapové listy: 1232, 12321
Geologická správní oblast: Barrandienské paleozoikum; blanická brázda
Lokalizace: 1 km západně od Týřovic
Přístup k lokalitě: - terén bez cesty - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Skály a staré lůmky nad údolím Karáskova potoka v bazálních uloženinách středního kambria – milečských slepencích.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 3287

Geologie

Geologická charakteristika: Kamenné hůrky spolu s výskyty na protějším vrchu Mileč, představují klasickou lokalitu v bazálních uloženinách středního kambria – milečských slepencích. Lavice světle šedých až bělavých slepenců a pískovců (v celkové mocnosti kolem 10 m) tvoří hranu údolí Karáskova potoka, které je jinak hlouběji zaříznuto již do podložního proterozoického spilitu. V mocnějších polohách slepenců, jinak složených v podstatě jen z čistě křemenného materiálu, je místy možné pozorovat i křížové zvrstvení upomínající na vznik těchto sedimentů v příbřežních až plážových podmínkách tehdejšího moře. Uloženiny jsou fosiliferní, dají se zde najít např. drobné misky ramennonožců Pompeckium Kuthani, Jamesella perpasta aj., v úlomcích i zbytky trilobitů a jiných fosílií. Zajímavostí je, že až do nálezu členovce Kodymirus vagans (Chlupáč) v brdském spodním kambriu sloužila tato lokalita jako naleziště nejstarší známé fauny z Čech (zde stáří středního kambria).
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - Barrandien
Stratigrafie: paleozoikum - kambrium - střední kambrium
Témata: sedimentologie, stratigrafie, paleontologie, historie
Jevy: skalní defilé, zkameněliny - fauna, charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: slepenec (konglomerát) , pískovec, spilit (albitizovaný bazalt)
Geologický význam: paleontologická typová lokalita, významný studijní profil, geovědně historický význam, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP) v CHKO
Kód AOPK ČR: 5675     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Největší souvislý odkryv v bazálních uloženinách středního kambria – milečských slepenců. Historicky známá paleontologická lokalita. Je součástí ZCHÚ PP Skryjsko-týřovické kambrium vyhlášeného 21.9.2011.
Součást VCHÚ: CHKO Křivoklátsko
Součást Geoparku: Geopark Joachima Barranda (kandidát )
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Bez střetů, ojedinělá návštěvnost sběratelů lokalitu nepoškozuje
Stav lokality: ucházející

Literatura

Chlupáč, I. (1999): Vycházky za geologickou minulostí Prahy a okolí. – Academia, 280 str. Praha

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Vorel Tomáš, 14.01.11
Aktualizoval(a): Kukal Zdeněk 01.10.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3287 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-07-07]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3287.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Největší souvislý odkryv v bazálních uloženinách středního kambria – milečských slepenců - složené téměř jen z čistě křemenného materiálu., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Největší souvislý odkryv v bazálních uloženinách středního kambria – milečských slepenců - složené téměř jen z čistě křemenného materiálu., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Největší souvislý odkryv v bazálních uloženinách středního kambria – milečských slepenců - složené téměř jen z čistě křemenného materiálu., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Největší souvislý odkryv v bazálních uloženinách středního kambria – milečských slepenců - složené téměř jen z čistě křemenného materiálu., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Detail dokonalého opracování klastického materiálu milečských slepenců – bílé jsou křemeny, tmavé valounky jsou neoproterozoické silicity., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Největší souvislý odkryv v bazálních uloženinách středního kambria – milečských slepenců - složené téměř jen z čistě křemenného materiálu., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]